Bir şey Sormak istiyorum eğer yardım ederseniz çok sevinirim.
Hamza Bora Devecier
1

Öncelikle sen nc -lvp 4444 yazdığında port dinlemeye başlar. Siteden kontrol ettiğinde bağlantı eşleşir ve işi bittinde aksi bir durum yoksa kapanır. Sen kontrol etmek istediğin portu her seferinde dinleme konumunda tutmalısın. Ayrıca modemdeki ip adresin her internete çıktığında değil modem açılıp kapandığında değişir. Bu yazıyıda bir oku istersen.

İyi çalışmalar..

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.