Blockchain Think Tank kot sogovornik vlade in regulatorjev

Od vprašanj za politične stranke, do koalicijske pogodbe

Eno od temeljnih poslanstev delovanja Blockchain Think Tanka je soustvarjanje okolja v Sloveniji, ki je prijazno blockchain podjetjem in vsem drugim deležnikom, ki na kakršen koli način delujejo v tej industriji. Ključen element takega okolja je ustrezna zakonodaja. Taka, ki je za naslovnike razumljiva in predvidljiva, hkrati pa ne ovira nadaljnega razvoja tehnologije. Blockchain Think Tank se je s sprejemom ICO smernic in z vzpostavljeno konstruktivno komunikacijo z regulatorji, uspešno pozicioniral kot kompetenten sogovornik in kot neodvisna institucija, ki igra ključno vlogo pri samoregulaciji blockchain industrije.

Pretekli (ne)uspehi

Žal pa blockchain skupnost, vključno z Blockchain Think Tankom, v mandatu pretekle vlade ni bila uspešna pri predlogih za spremembe zakonodaje. Ostalo je le pri številnih pogovorih in konkretnih predlogih sprememb zakonodaje. Blockchain Think Tank je izdal tako Pobudo za začetek postopka sprememb ZPPDFT-1, kot tudi Pobudo za začetek postopka spremembe Uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije in gospodarske javne službe dobava električne energije tarifnim odjemalcem.

Noben izmed predlogov ni šel v nadaljno zakonodajno proceduro. Ustrezne spremembe znotraj posameznih sistemsko urejenih področij bi mnogim blockchain projektom olajšale poslovanje, jim zmanjšale pravna tveganja in tveganja regulatorjev, v nekaterih primerih (npr. identifikacija z video konferenco) pa se je obstoječa zakonodaja izkazala celo kot nepremostljiva ovira.

Pogled v prihodnost

Z namenom, da bomo v mandatu te vlade bolj uspešni pri soustvarjanju t.i. pametne regulacije, ki predstavlja pojem za optimalno razmerje med zakonsko regulacijo in samoregulacijo, smo se v Blockchaini Think Tanku dela sistematično lotili že pred volitvami. V ta namen smo vsem političnim strankam, ki so kandidirale za vstop v Državni zbor, posredovali vprašanja glede kripto valut in blockchain industrije. Od večine strank smo odgovore prejeli, nekatere med strankami so se z odgovori celo zelo potrudile.

»Follow-up« vprašanj za poslanske skupine je sledil takoj po volitvah, ko so se začela pogajanja med strankami glede sestavljanja koalicijske pogodbe. Blockchain Think Tank je pripravil krajši dokument s predlogi glede vključitve področja blockchaina v koalicijsko pogodbo. Ker je bilo dokument potrebno na hitro napisati in to med poletjem, se je dela na dokumetu lotila manjša skupina posameznikov, članov Think Tanka.

Rezultati

Končni rezultat tega dela je, da podpisana koalicijska pogodba na dveh mestih omenja blockchain, in sicer v naslednji obliki (stran 14 in 15):

Izziv: Postati družba znanja in sodobnih tehnologij

Ukrepi:

  • nadaljevali bomo s tekočimi projekti za zagotovitev visoke pokritosti s širokopasovnimi optičnimi omrežji ter brezžičnimi omrežji 5G in omrežjem za internet stvari ter z razvojem sodobnih tehnologij (veriženje blokov, umetna inteligenca — AI, veliki podatki — BigData, navidezne in nadgrajene realnosti — VOR, avtonomne vožnje — CAD …).
  • vzpostavili bomo ustrezno reguliran poslovni ekosistem za razvoj in uporabo tehnologij veriženja podatkovnih blokov.

Dodatno, blockchain je v predstavitvi programa za svoj mandat pred parlamentarno komisijo omenil tudi Zdravko Počivalšek, kandidat za vodenje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo:

“Pozornost bomo posvečali tudi »blockchain« tehnologijam. Če je bil internet tehnologija za prenos informacij je »blockchain« tehnologija za prenos vrednosti. Danes se kot država uvrščamo med najbolj prepoznane države na področju »blockchaina« v svetu. Vendar tu ne smemo zaspati, pripraviti moramo regulatorni okvir, ki bo na eni strani pomagal tem podjetjem, na drugi strani pa zagotovil, da se bodo ta podjetja držala pravil kot se jih morajo držati tudi vsa ostala podjetja.”

V pričakovanju

Z vidika blockchain skupnosti, je uvod v mandat nove vlade spodbuden. Blockchain Think Tank bo nadaljeval s pripravo predlogov zakonskih sprememb, sodeloval kot kompetenten sogovornik v komunikaciji z regulatorji in vlado ter še naprej pomembno prispeval k izgradnju blockchainu prijaznega okolja. Vsi skupaj lahko upamo, da bodo v naslednjih mesecih in letih rezultati našega delovanja bolj oprijemljivi.