VOLITVE IN BLOCKCHAIN

Bližajo se volitve v upravni odbor, nadzorni svet in delovne skupine Blockchain Think Tank-a. Ker bodo volili z uporabo tehnologije razpršenih evidenc, smo tokrat prispevek posvetili tehničnemu zelo (!) zahtevnemu opisu volitev.

Prednosti elektronske oddaje glasu

Volitve v organe društva se lahko izvede javno ali tajno. Tajne volitve zahtevajo anonimiziranje članov, ki imajo volilno pravico. Anonimnost pri digitalni obliki oddaje glasov predstavlja največji izziv. Za namene volitev, ki jih bomo v upravni odbor, nadzorni svet in delovne skupine izvajali med 24. avgustom in 5. septembrom, bo baza volilcev ločena, rezultati tako ne bodo direktno vključevali nikakršnih osebnih podatkov volilcev.

Ker nas je kar precej in bodo volitve potekale v poletnem času je izvedba oziroma organizacija samega dogodka ravno tako zahtevna naloga. Dopustniške radosti marsikomu preprečujejo, da bi bil fizično prisoten na določenem kraju ob določenem času. Temu primerno je oddaja glasu preko klika ali dveh mnogo prijetnejša in možna tudi pod palmo na plaži.

Prednosti, ki jih prinesejo elektronske volitve ter glasovanje z uporabo tehnologije veriženja blokov, so predvsem hitrejše štetje glasov in izničenje napak pri preštevanju. Hkrati je ob zagotavljanju 1 član — 1 glas ključna prednost tovrstnih volitev težje poneverjenje glasov.

Vprašanje o smiselnosti uporabe tehnologije veriženja blokov, na kratko blockchaina, je bilo pogosto stvar debate mnogih blockchain poznavalcev. Kljub temu, da tovrstni zapisi preprečujejo podvajanje in poneverbo glasov in je nespremenljivost glasovanja zagotovljena, blockchain tehnologija ni vsemogočna.

THINK TANK VOLITVE

Pri BTT volitvah se bomo blockchain tehnologije poslužili v zelo majhnem obsegu. Smo še precej daleč od tega, da bi bilo glasovanje izvedeno z 100% izkoristkom, ki ga ponuja novodobna tehnologija.

Skladno z zmožnostmi in razvojem, ki ga lahko zagotavljamo, ob tej priliki zasledujemo našo vizijo in nudimo prostor mladim, kreativnim inovatorjem, ki so pripravljeni z našo pomočjo izpeljati pilotni projekt. Tako smo v sodelovanju z Juretom Langom podprli možnost, da podatke vsakega oddanega glasu (izbira kandidata, čas nastanka glasu in unikatni podatki glasovalca) preko zgoščevalne (hash) funkcije zakodiramo in novo nastalo kodo oziroma sporočilo po ‘’Merkel tree’’ principu skupaj z vzporednim hashem to potrdimo v hash višjega ranga. Ta proces se ponavlja navadno do 20 rangov, dokler ne dobimo t.i. master hash zapisa, ki se preko ponudnika brezplačnega blockchain časovnega potrjevanja transakcij, Stampery.io (t.i. timestamping ponudnik), zabeleži na Bitoin, Ethereum in Ethereum Classic verigi podatkov.

Na nobeni od omenjenih verig podatkovnih blokov tako ne beležimo raw data podatkov, temveč zgolj njihov kodni zapis (hash), s katerim je možno potrditi integriteto obstoja oddanega glasu. Navedeno preprečuje, da bi kdorkoli kadarkoli spreminjal vsebino posameznega glasu in poteka glasovanja.

E-volitve, ki jih razvija Jure Lang: https://evolitve.com/

Ob tem ne smemo spregledati pogojev uporabe tovrstnih omrežij oziroma tehnologije veriženja blokov. Kljub temu, da je ena izmed ključnih značilnosti tovrstne tehnologije distribuiranost in s tem odprava vmesnih centralno vodenih organov potrjevanja transakcij, omrežje deluje na podlagi skupine razvijalcev, ki nenehno iščejo in preizkušajo različne rešitve. V kolikor tovrstna tehnologija prinaša rešitev in zmanjšuje stroške izvedbe volitev, uporaba infrastruktura ni brezplačna, stroški pa se lahko v prihodnosti tudi povečajo.

Rešitev ni dokončna, je bolj kot karkoli drugega pionirsko preizkušanje in spodbujanje nadaljnega raziskovanja in razvoja tehnologije veriženja blokov. Ker je možnosti ogromno in vsak dan odrijemo kaj novega, bomo vaših predlogov vsekakor veseli. Pri tem si želimo biti čim bolj odprtokodno naravnani, da lahko ustvarjamo čim več novega skupaj.

Prispevek je nastal v sodelovanju z Videnič Anžetom, ki nam je posredoval svoje mnenje. Zavedamo se, da je tovrstna tehnična rešitev kompleksna, zato bomo zelo veseli dodatnih komentarjev. Mogoče naredimo celo posebno skupino zainteresiranih, ki bi želeli sodelovati pri nadaljnem razvijanju glasovanja na blockchainu. Komentarje lahko posredujete na info@blockchainthinktank.si.