Anne olmayı bıraktığım gün: Korkunç Anne

Yönetmen: Ana Urushadze, Senaryo: Ana Urushadze

Image for post
Image for post
Ana Urushadze- Scary Mother (2017)

“Kısıtlamalar hakkında bir film bu; öğrendiğimiz bazı ahlaki kodlar ve baskıya yol açan kalıplar hakkında” — Yönetmen Ana Urushadze

İlk gösterimini Altın Leopar için yarıştığı Locarno Film Festivali’nde yapan ve Gürcistan’ın Oscar adayı olan “Scary Mother/Korkunç Anne”, her şeyi karşısına alıp tutkusunun peşinden gitmeye karar veren elli yaşındaki kadın Manana’yı izliyor. Ömrünü ailesine adamış olan Manana, yıllardır bir roman yazmak istemiş ancak bu niyetini o ya da bu sebepten sürekli baskılamıştır. Sonunda yazı yazmayı seçtiğinde aile kurumunun ev idaresi bölümüyle çokça ilişkilendirilen kadın, buradaki görevlerini, sorumluluklarını aksatmakla karşı karşıya kalır. Ailesinin onun hayatına müdahaleci bir yerden nüfuz etmesi, görünürde kadını ev içi özel alan ile ilişkilendirirken, bir yandan da kamusal hayatın kullanımına ilişkin bir yol haritası sunar. Bu ikilik üzerinden dikotomik bir çerçeve çizen filmsel anlatıda Manana’yı ev dışı yaşantı içinde çoğu kez pazar alışverişi, eve dair bir ihtiyacı giderme pozisyonunda görürüz. Ailenin karakterin dışarı ile içeri arasındaki duruşuna ilişkin ılımlı yaklaştığı noktada ne zaman ki Manana kendine dair bir alan çizmeye koyuladursun, o mütevazı aile bir anda karşısında beliriverir. Görev ve sorumluluklar ibaresi üzerinden kadınların kamusal alanla ilişkisinin nasıl olacağına dair belirleyiciler, karşımıza çoğu kez bir sabah kahvaltısı eşliğinde masumlaştırılarak sunulur. Anne çocuğunun ekmeğine yağ sürer, babaya çay koyar ve kapıyı kapatıp, ona çizilen ev alanını deneyimlemeye koyulur.

Yönetmenin ilk filmi olan Korkunç Anne, hikâyesine serpiştirdiği yan hikâyelerle bir kadının özgürleşme ve bundan tatmin sağlama sürecini müthiş bir ironi ve mizah ile sunuyor. Eşikten dışarıya adımını atmak bu kadar fantastik olmamalı oysaki.

Written by

uçan süpürge kadın iletişim ve araştırma derneği/flying broom women’s communication and research association & gen-der studies collective #medium blog.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store