İngilizce Eğitim & Unit-2 am/is/are (questions)

Unit-2 am/is/are (questions)

>>>am/is/are ile soru cümleleri kurarken, am/is/are yardımcı fiillerini cümlenin başına getiririz.

>>>Wh sorularında ise, am/is/are ile soru cümlesi kurulur. Cümlenin en başına soru zamiri getirilir. Bazı soru zamirleri;

What? — Ne? Where? — Nerede? When? — Ne zaman? Who? — Kim?
Whom? — Kimi? From whom? — Kimden? With whom? — Kimle?
Whose? — Kimin? Which? — Hangisi? How? — Nasıl?Why? — Niçin?
How many? — Kaç tane? How much? — Ne kadar (sayılamaz isimler için)?
How long? — Ne kadar süre (zaman)?How far? — Ne kadar uzak (mesafe)?

>>>am/is/are yardımcı fiilleri ile kurulan sorulara kısa cevap vermek için aşağıdaki formlar kullanılır.