Любопитно за Хангинг метода за уголемяване

От незапомнени времена, много мъже, държащи и обръщащи внимание на на своя пенис, търсят начини и способи за неговото увеличаване. Един от най-старите известни методи е този за уголемяване чрез използване на тежести или така нареченият хангинг. Както Инд Садху, така и различни други племена намиращи се в централна и Северна Африка са използвали обработени малки камъни, които са захващали за пенисите си посредством кожени ремъци, като по този начин са успявали да прибавят в някои случаи до над 10 сантиметра към своето достойнство. Тази традиция се е спазвала и предавала от баща на син в продължение на поколения. Членове на индийското племе Мани Садху (Many Sadhus) например са достигнали увеличаване на размера с 14 сантиметра. Те открили също, че уголемяването на пениса чрез хангинг по никакъв начин не вреди на функционалността при извършване на полов акт. Опровергава се дори твърдението, че
 заради разтягането пенисът става по-тънък и немощен. Фактите доказват точно обратното. Наблюдава се не само удължаване, но и удебеляване на мъжкото достойнство.

Научете още за: Често срещани заблуди за тежестите за уголемяване на пениса

Like what you read? Give blogzdrave a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.