Camilla Pereira

Camilla Pereira

Prefiro conversar sobre a vida, a paz e a guerra. E sobre como nos sentimos sós enquanto o vento sopra a vela.

Recommended by Camilla Pereira