σκέψεις-δια-στρεβλώσεις

μακροσκελείς και διάχυτοι

οι συνειρμοί που ‘ρχονται

στο νου

στεγάζεται το λευκό τοπίο

τι γλυκό!

τι φθονερό!

το αμόλυντο νερό

που ξεχύνεται από τα εσώτερα όργανα

Κοιτώντας το ταβάνι της κρεβατοκάμαρας
μετά τη σχολή
Ιούλιος 2015