Lázadás

47 évnyi házasság után egy reggel:

- Zsuzsa, én ma mást akartam reggelizni!
- Iván, jó étvágyat!

Iván sem előtte, sem utána nem lázadt többet, békében éltek Zsuzsával még közel 13 évet.

Like what you read? Give Bence Bogar a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.