Fem ting, du ikke ved om undertekster
Kirsten Marie Øveraas
32

lige en observation fra en virkelig verden.

Jeg har (som forælder) ofte min tv streaming på lav volumen, og jeg forstår handlingen i en kombination af hvad der bliver sagt og hvad som der står. Jeg er ret tolerant overfor dårlige oversættelser, som jeg normalt kun griner lidt af hvis de er meningsforstyrrende, men der er en enkelt ting som kan irritere mig, og det er når antallet af negationer i spørgsmål og svar ikke stemmer overens i originalt sproget og teksterne.

Det der sker er at jeg hører spørgsmålet, og læser svarret, og hvis negationerne så er skåret væk pga tid og plads, tror jeg et øjeblik at der bliver svarret modsat end der faktisk blev.

(anyhow, tak for indblik)

Like what you read? Give Bo Abrahamsen a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.