що демотажі в столиці йдуть рекордними темпами і декларуються однакові правила для всіх.
«Київ» наш! або відкриті дані до перемоги
Pliva Olexandr
21

Досить сумнівний висновок, так як керівник КП Київреклама сама неодноразово нарікала, що в них немає можливостей для оперативного демонтажу і його доводиться чекати мало не рік а то й більше. При цьому порушники за 2 дні знову монтують рекламу.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.