Boky Chen
Boky Chen

Boky Chen

近期最喜歡的話是:「在天碼行空中腳踏實地。」行銷策略、社群經營者,擅長線上與線下的整合活動與成長方法。

Medium member since June 2018