Ulus Bosch Servisi 229 10 41 -229 10 42 ANKARA

229 10 41–229 10 42

Ulus Bosch Servisi, Ulusta Bosch Servisi, Bosch Ulus Servisi, Bosch Servisi Ulus, Ankara Ulusta Bosch Servisi, Ulusta Bosch beyaz eşya Servisi, Ulusta Bosch klima Servisi, Ulusta Bosch kombi Servisi, Ankarada Bosch Servisleri, Bosch Ankara Servisleri

Ulus Bosch Servisi olarak Ankara ili, ilçe ve köylerinde 7/24 çalışma esasları doğrultusunda memnuniyete dayalı 1 yıl garantili Bosch Servisi bakım ve onarım hizmetleri firmamız olan Bosch Ulus Servisi tarafından verilmektedir.

Ulusta Bosch Servisi dendiğinde ilk sırada yer alan Ulus Bosch beyaz eşya Servisi, Ulus Bosch klima Servisi ve Ulus Bosch kombi Servisi olarak vermiş olduğumuz hizmetlerde uzman Bosch Ulus Servisi elemanlarımızca arızalar en kısa zamanda giderilmektedir.

Ankarada Bosch Servisleri arasında önemli bir konumda olan firmamıza telefon ile ulaştığınızda veya mesai haricinde telesekretere not bıraktığınızda sizlere en kısa sürede cevap verilerek uzman Bosch Servis elemanlarımızca şikayetleriniz dinlenir, en kısa zamanda Servis fişiniz hazırlanır ve gün içinde en uygun ücret ile arızalı Bosch cihazınız tamir edilerek şikayetiniz giderilmektedir.

Araçlarımız tam donanımlı seyyar atölye olup Bosch ürünlerinizin arızalarının %97lik bir bölümü mahallinde giderilerek en kısa zamanda mağduriyetiniz giderilir.%3lük bir bölümü denemeye tabi tutulacak olanlar Bosch Servisi Ulus atölyemize alınarak teste tabi tutulduktan sonra en kısa zamanda müşteriye 1 yıl garantili olarak iade edilir.

Bosch Ankara Servisleri dendiğinde iddialı bir konumda bulunan firmamız Ankara Ulusta Bosch Servisi olarak haklı bir gurura sahiptir.

Like what you read? Give BÖLGE SERVİSİ a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.