Ulus Daikin Servisi 229 10 41–22910 42 ANKARA

229 10 41–229 10 42

Ulus Daikin Servisi, Ulusta Daikin Servisi, Daikin Ulus Servisi, Daikin Servisi Ulus, Ankara Ulusta Daikin Servisi, Ulusta Daikin beyaz eşya Servisi, Ulusta Daikin klima Servisi, Ulusta Daikin kombi Servisi, Ankarada Daikin Servisleri, Daikin Ankara Servisleri

Ulus Daikin Servisi olarak Ankara ili, ilçe ve köylerinde 7/24 çalışma esasları doğrultusunda memnuniyete dayalı 1 yıl garantili Daikin Servisi bakım ve onarım hizmetleri firmamız olan Daikin Ulus Servisi tarafından verilmektedir.

Ulusta Daikin Servisi dendiğinde ilk sırada yer alan Ulus Daikin beyaz eşya Servisi, Ulus Daikin klima Servisi ve Ulus Daikin kombi Servisi olarak vermiş olduğumuz hizmetlerde uzman Daikin Ulus Servisi elemanlarımızca arızalar en kısa zamanda giderilmektedir.

Ankarada Daikin Servisleri arasında önemli bir konumda olan firmamıza telefon ile ulaştığınızda veya mesai haricinde telesekretere not bıraktığınızda sizlere en kısa sürede cevap verilerek uzman Daikin Servis elemanlarımızca şikayetleriniz dinlenir, en kısa zamanda Servis fişiniz hazırlanır ve gün içinde en uygun ücret ile arızalı Daikin cihazınız tamir edilerek şikayetiniz giderilmektedir.

Araçlarımız tam donanımlı seyyar atölye olup Daikin ürünlerinizin arızalarının %97lik bir bölümü mahallinde giderilerek en kısa zamanda mağduriyetiniz giderilir.%3lük bir bölümü denemeye tabi tutulacak olanlar Daikin Servisi Ulus atölyemize alınarak teste tabi tutulduktan sonra en kısa zamanda müşteriye 1 yıl garantili olarak iade edilir.

Daikin Ankara Servisleri dendiğinde iddialı bir konumda bulunan firmamız Ankara Ulusta Daikin Servisi olarak haklı bir gurura sahiptir.

Like what you read? Give BÖLGE SERVİSİ a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.