Çanakkale’nin Tamış Köyünde Bir Taş Evin Hikayesi 3 — Dört Ayın Sonu

Sıradaki aşama; Bol Bol Sıva

4 ayın sonunda ilk kez evde kalıyoruz

Zorunlu olarak verdiğimiz 1 haftalık aranın ardından tekrar köyümüze döndük. Artık geçici de olsa bir kapımız var. 18 Aralık Cuma günü ilk kez köyde kaldık. İlk kez akşam mangalı yaptık. Ertesi gün ilk kahvaltımızı gerçekleştirdik. İlk şarabımızı açtık. Pek çok ilkin gerçekleştiği dolu dolu bir hafta sonu oldu. Yaşarken karşımıza çıkacak sorunlarla ilgili bir ön gösterim gibiydi. Yapmamız gereken çok şey olduğunu fark ettik. Şömine ile ısınmanın romantik ama zor olduğunu da deneyimledik. Sokağa çıkma yasağının köydeyken hiçbir şey ifade etmediğini gördük. Her bakımdan keyifli ve öğretici bir hafta sonuydu.

Level 4: Misafir evine geçiyoruz

Muarrem Usta ile Küçükkuyu’da buluştuk, isteklerimizi ilettik, pazarlığımızı yaptık ve el sıkıştık. İhtiyacı olan malzemelerin listesini aldık. Salı günü itibarı ile duvarların temizliğine başlayacak. Ardından derz işlemine geçecek. Tüm bunlar için Muarrem Usta ile 4500 tl’ye anlaştık. İstediği malzemeler için de yaklaşık 1500 tl ödedik. Derz ve banyo kısmının sıvanmasını takiben yerin şapı atılacak ve seramikleri döşenecek.

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store