Domuzun Kuyruğunu Kes Yine Domuz

Domuz, islam dininde tartışma götürmez biçimde haram. İslam’da içki de haram. İslam’da kumar da, faiz de haram. Neden aralarında “en haram” olanı domuz?


Köye 2 km bile değil bulundukları mesafe, 7–8 köylü ellerinde tüfekler aralarında 100'er metre mesafeyle dizilmişler. Bulundukları tepenin aşağısından gelen köpek sesleri onlara doğru bir şeylerin yaklaştığına işaret ediyor. Aradan 30–35 saniye geçince birdenbire hepsi tüfeklerine sarılıyor, yanlarından geçen karartı, yolun diğer tarafına ulaştığında hepsi asılıyor tetiklere. Pat pat pat pat pat pat pat pat pat… Kaç mermi atılıyor bilmiyorum ama sesler sustuğunda karartının yani domuzların kaçıp gittiğini anlıyorum. Tabii, muhtemelen yaralanmış olarak.

Görsel: Shutterstock
Migros’ta arama çubuğuna domuz yazdığınızda birkaç seçenek öneriyor olsa da hiç sonuç çıkarmıyor.
Sevim koş. Macro Center’da domuz satılıyor.
Nicholas Cage’in Pig filminde oynayan Brandy safkan bir kunekune domuzu. (Photo credit: Music Meadow Farm via Facebook)
Afyonkarahisar’da üniversite öğrencileri kırsalda bulunan yaban domuzu yavrusunu besliyor. Fotoğraf: AA

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store