Sinemanın Annesi Alice Guy-Blaché

Küçük bi kız çocuğu ağaçtan dökülmüş olan yaprakları ipe geçirip gerisingeri ağaca tutturmaya çalışmaktadır. Doktor, kardeşinin fazla zamanı kalmadığını, ağaçlar yapraklarını döktükten sonra öleceğini söylediğinde onu kurtarmak için böyle bir yol bulmuştur.

Filmi youtube üzerinden izlemek mümkün.

1873 doğumlu Fransız yönetmen Alice Guy-Blache’ın kısa filmi Falling Leaves’in senaryosu böyleydi. Kısa film, 15 Mart 1912 yılında gösterilmişti. İlk kadın yönetmen ünvanının yanında sinemada kurguyu ilk kullanan yönetmen olması nedeni ile adını sinema tarihine altın harflerle yazdırdı — demek isterdim ama herhalde kadın olduğu için hiçbir zaman hakettiği değeri görmedi.

Alice Guy-Blache

Alice, Gaumont şirketinin sahibi Léon Gaumont’un sekreteri olarak işe başlamıştı. Gaumont başlarda yalnızca film ekipmanı tedarik ediyordu. Daha sonra film stüdyosuna dönüştüğünde film ekipmanlarını yakından tanıyan Alice, stüdyonun ilk yönetmenlerinden biri oldu ve 1896'da ilk filmi La Fée aux choux’u “Lahana Perisi” yönetti. Ardından Gaumont Studios’un yapım direktörlüğünü üstlendi ve stüdyodan çıkan neredeyse tüm filmleri kendisi yönetti.

Alice, maskeleme, çift pozlama ve filmi geriye sarma gibi hilelerle hikayesini daha iyi anlatmanın yollarını ararken sinema için de pek çok ilke imza atıyordu. İlk filmleri iki dakikayı geçmeyen Alice, 1900'lü yıllara gelindiğinde bu sürelerin çok üstünde filmler üretmeye başlamıştı.

Alice Guy, 1907'de kameraman Herbert Blache ile evlenecek ve Amerika’ya taşınacaktı. Kocası ile birlikte kurdukları Solax Company’nin başına geçtiğinde 50'ye yakın filmi bizzat yönetirken onlarcasının da prodüktörlüğünü yaptı. 15 yılın ardından 1922 yılında boşandı ve tekrar ülkesine döndü. Ülkesinin onu bağrına basması için aradan 30 yıl geçmesi gerekecekti. Fransız hükümeti sinema tarihinin “altın kadınını” Legion of Honour ile onurlandırdığında tarihler 1953'ü gösteriyordu.

Ne yazık ki, Alice Guy’ın yönettiği yüzlerce filmden yalnızca birkaçı günümüze ulaşabilmiş durumda. Tıpkı sinemaya kattığı onlardan şeyden yalnızca birkaçının kendisiyle anılması gibi..

Alice’in olağanüstü üretken hayatını merak edenler 2018 yılında Pamela Green tarafından çekilmiş olan “Be Natural: The Untold Story of Alice Guy-Blaché” filmini izleyebilir.

Mart 2021
Bolvitamin

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store