Punta Atmak: Maskelerin Anlatıları

Vali ve Karısı (Credit: Derya Schuberth Gülcehre)
Vali ve askerler (Credit: Murat Dürüm)
Gruşa ve bebek (Credit: Murat Dürüm)
Gruşa ve asker aşığı (Credit: Derya Schuberth Gülcehre)
Damızlık Kadın / Yoksunluk (Credit: Derya Schuberth Gülcehre)
Annenin kabusu (Credit: Derya Schuberth Gülcehre)
İçerisi ve dışarısı (Credit: Derya Schuberth Gülcehre)
Haberci (Credit: Derya Schuberth Gülcehre)
“Yeni” Gençlik (Credit: Derya Schuberth Gülcehre)
Dinleyen göz / İstihbaratçı (Credit: Derya Schuberth Gülcehre)
Ülke (Credit: Derya Schuberth Gülcehre)
Apartman Kuleleri (Credit: Derya Schuberth Gülcehre)
Düşmüş Melek (Credit: Derya Schuberth Gülcehre)
Tartışma Programı: Konuk 1, Sunucu Kadın, Konuk 2, Sabit İzleyici kitleleri (Credit: Derya Schuberth Gülcehre)
Sanatçı (Credit: Derya Schuberth Gülcehre)
Toprak Ana (Credit: Derya Schuberth Gülcehre)
Gruşa’nın erkek kardeşi ve “Hanımı” (Credit: Yasemin Nur)
Düğün sahnesi: Gruşa’nın abisi, abinin karısı, gelin Gruşa, kaynana-kocakarı, ölüm döşeğindeki hasta damat (Credit: Derya Schuberth Gülcehre)
Yargıç (Credit: Derya Schuberth Gülcehre)
Şaman (Credit: Derya Schuberth Gülcehre)

--

--

Yaratıcı kültür kampüsü Yapı Kredi bomontiada, Bomonti kültür mirası içinde birlikte üretmeyi, paylaşmayı ve keyifli vakit geçirmeyi teşvik ediyor.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Yapı Kredi bomontiada

Yapı Kredi bomontiada

Yaratıcı kültür kampüsü Yapı Kredi bomontiada, Bomonti kültür mirası içinde birlikte üretmeyi, paylaşmayı ve keyifli vakit geçirmeyi teşvik ediyor.