Hürriyet Mobil Web Yenilenme Süreci: Zorluklar ve çözümler
Hürriyet Ürün Ekibi
744

Merhaba, çok detaylı ve eğitici bir yazı olmuş, teşekkürler. Özellikle bir okuyucu olarak editoryal beklentilerle sitenin kendisiyle ilgili beklentileri ayırmanın önemini öğrenmiş oldum. Ellerinize sağlık, başarılarınızın devamını dilerim.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.