Bóng chữa cháy tự động dành cho những người sợ lửa

Bóng chữa cháy tự động sẽ cho khả năng chữa cháy trong những trường hợp khẩn cấp

Có nhiều cách để chữa cháy như xịt bình, xịt vòi từ nước hay các khí khác. Tuy nhiên thì bên cạnh đó do tâm lí hoảng sợ nên việc chữa cháy là một đièu cực kì khó khăn và nguy hiểm. Bóng chữa cháy tự động chính là vị cứu tinh cho cả hai khi cho phép đứng từ xa để chữa cháy.

Bóng chữa cháy tự động là loại bóng như thế nào ?

Bóng chữa cháy tự dộng còn có thể gọi là bóng cứu hỏa. Loại bóng này được làm từ nhựa, bên trong nó là chứa chất chữa cháy có dạng bột khi và một ngòi nổ. Loại bóng này sẽ được tự động kích hoạt phát nổ khi gặp nhiệt độ cao và ở đây có thể nói đến là các đám cháy.

Nguyên lí bóng chữa cháy tự động

Nguyên lí sử dụng của nó là cực kì đơn giản vì chỉ cần vứt quả bóng từ xa vào đám cháy sợi dây ngòi nổ sẽ được tiếp xúc trực tiếp với lửa ở nhiệt độ cao thì trong khoảng 5s cũng đủ cho bóng phát nổ. Sức nóng bên trong sẽ là cho chất bột bị nén lại làm cho chất bột nổ tung ra và dập tắt đám cháy ngay tức thời. Khi phát nổ chắc hẳn sẽ có âm thanh và người dùng sẽ biết quả bóng đó đã thực hiện đúng “ nhiệm vụ” của mình hay chưa.

Cách sử dụng bóng chữa cháy tự động

Cách sử dụng loại bóng này cực kì dễ và không cầu kì phức tạp giống như những loại hình cứu hỏa khác. Nó đặc biệt cho những người hay có tâm lí hoảng sở, không dám lại gần lửa khi nó hỏa hoạn. Bạn chỉ cần đứng từ xa vứt vào ở một bán kính đúng tầm của mình. Sau đó chỉ cần chờ nghe tiếng phát nổ là sẽ biết lửa nơi nào bị dập tắt.

Dễ sử dụng, lại không bất tiện khi mang theo, hiệu quả chữa cháy lại cao đây sẽ là một sản phẩm tuyệt vời dành cho bạn. Bạn có thể liên hệ qua trang web này để tìm kiến thêm thông tin về sản phẩm và đặt mua hàng: http://awar.vn/.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.