รายการสิ่งที่ต้องส่งประจำรอบ

  1. ซองเงิน (ซีลพร้อมลายเซ็นผู้ส่งเงิน)
  2. ใบปะหน้าซองเงินจาก Smart Finder
  3. ใบ Cancel Reservation ถ้ามี