Kokių paslaugų klientai ieško dažniausiai?

Bookin.lt
Bookin.lt
Aug 28, 2017 · 4 min read

Šiuo metu Lietuvoje siūlomas platus grožio paslaugų pasirinkimas. Nuo gydomųjų: masažai, veido valymai, odos procedūros iki estetinių: makiažai, blakstienų priauginimai, depiliacijos. Panašu, kad grožio procedūrų populiarumas pastaruoju metu sparčiai auga.

Didėjant paklausai, žinoma, auga ir pasiūla. Įvairios paslaugos jau teikiamos ne tik grožio salonuose, bet ir privačiai. Pradedant privačią praktiką svarbu gauti visus reikiamus verslo bei higienos leidimus. Dar svarbiau yra pasidomėti kokias paslaugas šiuo metu teikti bus pelningiausia? Atsakymas paprastas - tas, kurių klientai šiuo metu nori labiausiai.

Tam, kad galėtume įvertinti, kurios grožios paslaugos šiuo metu yra pačios populiariausios, apžvelgsime praėjusių 12 mėnesių laikotarpio paieškas internete. Vertinsime klientų paieškas didžiausioje internetinėje paieškų sistemoje Google.

Šie rodikliai ypač aktualūs naujai veiklą pradedantiems grožio salonams ir specialistams. Naujų klientų pritraukimas dažnai tampa didžiausia kliūtimi į sėkmingą verslą. Taigi, pažvelkime į skaičius.

Populiariausios grožio paslaugos

Gelinis lakavimas

Ši paieškos frazė yra viena iš šiuo metu dažniausiai ieškomų. Tokiu būdu šios paslaugos ieškoma vidutiniškai 4400 kartų per mėnesį. Didelį paieškų kiekį lemia tai, kad paslauga turi būti atliekama reguliariai. Paskutinių 12 mėnesių statistika rodo, kad populiariausias mėnuo geliu lakuojamiems nagams yra Rugpjūtis. Kitais metų mėnesiais gelinio lakavimo ieškoma stabiliai. Šios paslaugos teikimas tikrai gali virsti nuolatiniu verslu, nes panašu, kad rinka labai stabili.

Kosmetologijos paslaugos

Veido valymas ir depiliacija. Dažniausiai vienas specialistas gali atlikti abi šias paslaugas. Dėl šios priežasties jų paieškos skaičius galima vertinti bendrai.

Depiliacijos praėjusiais metais buvo ieškoma maždaug po 700 kartų per mėnesį. Labiausiai, žinoma, išsiskiria vasaros mėnesiai. Jais šis skaičius pakildavo iki 1000.

Gerai, kad depiliaciją ir veido valymus atlieka vienas kosmetologas. Paieškos rodo, kad veido procedūroms šiltasis laikotarpis ne pats geriausias laikas. O tinkamiausiu atrodo Sausis. Galbūt tam įtakos turi Naujųjų metų pažadai sau arba gautos Kadėdų dovanos.

Bendrai šios dvi paieškos frazės vidutiniškai ieškomos apie 2300 kartų per mėnesį.

Masažas

Panašu, kad šiltasis sezonas nėra pats sėkmingiausias ir masažo paslaugas teikiantiems specialistams. Vasaros mėnesiais šios paslaugos internete ieškojo šiek tiek virš 2000 interesantų, o rudenį ir žiemą skaičiai buvo beveik dvigubai didesni — siekė beveik 4000.

Makiažas

Paslauga, kurios populiarumas ženkliai išauga prieš Naujųjų metų sutikimą bei šventinius vakarėlius yra makiažas. Lyginant su pavasario mėnesiais jis išauga nuo 2000 iki 3000 paieškų per vieną frazę. Šiuo metų laiku vizažo specialistams tikrai nėra kada ilsėtis ar švęsti — pats darbymetis.

Blakstienų priauginimas

Tai dar viena estetinė paslauga, kurią reikia atlikti pakartotinai. Paieškų skaičius nėra didelis, nes dažniausiai blakstienų korekcija atliekama pas tą patį specialistą, kuris priaugino blakstienas. Todėl klientai šiems specialistams tampa ypač lojalūs bei žinoma pelningi. Vidutiniškai per mėnesį blakstienų priauginimo ieško 2400 kartų. Rinka pakankamai stabili, todėl šios srities specialistų daugėja labai sparčiai.

Blakstienų laminavimas

Šie specialistai vis dažniau imasi ir papidomos paslaugos — blakstienų laminavimo. Blakstienų laminavimas — sparčiai kylanti žvaigždė grožio paslaugų srityje. Tai aiškiai matyti iš praėjusių metų šios paslaugos paieškų. Tokį populiarumą lemia tai, kad laminavimas yra daug natūralesnis būdas turėti ilgas ir ryškias blakstienas nei priauginimas.

Kaip matome prieš metus apie šią paslaugą internete dar buvo mažai kalbama. 2016 Rugpjūčio mėnesį paieškos siekė vos kelis šimtus, o jau 2017 Kovo mėnesį pasiekė aukštumas — 3700 paieškų per mėnesį. Matome, kad šiuo metu verta imtis būtent blakstienų nlaminavimo meno. Panašu, kad užsakymų ir paieškų skaičius augs ir toliau.

Pabaigai

Patikrinome kelias paieškos frazes tam, kad pamatytume, kurių paslaugų teikimo verta imtis labiausiai. Turėkite omenyje, kad šie skaičiai neatspindi tikro visų paieškų frazių skaičiaus. Viso Lietuvoje grožio paslaugų ieškoma daugiau nei 300 000 kartų per mėnesį.

Visi šie klientai tikisi tik kokybiškų paslaugų suteikimo. Siūlome Jums orientuotis būtent į tai! Klientų pritraukimo ir administravimo klausimus palikite šios srities profesionalams — bookin.lt

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade