ขยะจากกล้องดิจิตอล

ภาพถ่ายจากกล้อง smartphone สำหรับบางคนมันเป็นแค่ขยะดิจิตอล หรือถ่ายเอาฮากับกลุ่มเพื่อน แต่สำหรับบางคนมันคือความทรงจำ การที่มันถ่ายง่ายลบง่ายบางคนเลยมองข้ามคุณค่าของมันไป ผู้ใหญ่หลายๆคนคงยังจำความรู้สึกสมัยก่อนที่ต้องเอาฟิล์มไปอัดรูป รอ 3–5 วัน แล้วกลับมานั่งอมยิ้มดูรูปไปอีกหลายวันได้ รูปดิจิตอลบางรูปก็ให้ความรู้สึกแบบนั้นได้ มันมีคุณค่าบางอย่างซ่อนอยู่..

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Boon’s story.