128 Followers
·
Follow

dijital pazarlama
dijital pazarlama
Dijital pazarlama

Dijital pazarlama, internete bağlı cihazlar yoluyla yürütülen herhangi bir pazarlama yöntemini ifade eder. Dijital pazarlama sürecinde bir işletme, potansiyel müşterilere ulaşmak için web siteleri, arama motorları, bloglar, sosyal medya, video, e-posta ve benzeri kanallardan yararlanabilir.

Genel bir bakış açısıyla, pazarlama müşteri ihtiyaçlarını belirleme ve karşılama uygulamasıdır. Bilgisayarlar ile akıllı telefonların yaygın kullanımı ve dijital teknolojinin patlamasıyla işletmeler yeni pazarlama taktiklerini denemeye başladı. Böylece dijital pazarlama doğdu.

Statik olan ve genellikle “tek yönlü” iletişim olarak adlandırılan geleneksel pazarlamanın aksine, dijital pazarlama sürekli değişen, dinamik bir süreçtir. Müşteriler bir reklam panosu veya basılı reklam yoluyla işletmeyle doğrudan etkileşime giremezken, dijital pazarlama bir işletme ile gerçek veya potansiyel müşterileri arasında iki yönlü iletişim için bir yol sağlar.

Günümüzde, ekran başında geçirilen süreler birçok insan için tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Dijital pazarlama sayesinde işletmeler internette ürün ve hizmetlerini tanıtarak bu gerçeklikten yararlanır. Bu şekilde işletmeler, insanların zamanlarının çoğunu harcadıkları yerleri doğru ve verimli bir şekilde hedefleyerek, pazarlama çabalarının müşterilere ulaşma olasılığının daha yüksek olmasını sağlarlar. …


Photo by Greg Bulla on Unsplash

Bir zamanlar bakış açısı denen bir şey vardı. İnsanlar birçok tartışma ve çekişme yaparak yine de kendi bakış açılarına sahip olduğu bir dünyada yaşarlardı.

Bir zamanlar bakış açısı denen bir şey vardı. Ve birçok tartışma ve çekişme yaparak yine de insanların kendi bakış açılarına sahip olduğu bir dünyada yaşarlardı. Yaşanan veya yaşanmayan bir durum hakkımda yorum üretir, üzerine tartışır, okur-yazar-çizer-boyarlardı. Sadece bir “like” butonu ile bunu ellerinden almak mümkün olamayacağı, insanların yorumlarının “hala” çok değerli olacağı düşünülürdü. Yeni dijital dünyada bu özellik insanların elinden alındı mı? Buna izin veren insanlar mıydı? Artık üretmek, tartışmak istemiyorlar mı? “unlike” şansı yok mu?

Image for post
Image for post

Bu deneme üzerine yorum bırakmayı ve tweet atmayı unutmayın ve tabi eğer Medium’da yeni iseniz alkışı da… Tabi bu denemenin geri kalanını okumak istemeyebilirsiniz en azından başka bir yere tıklamadan önce bir süre toplulukta kalın. …


Image for post
Image for post
Photo by Austin Distel on Unsplash

SEO ajansı ne yapar? SEO hizmetlerine ihtiyacım var mı? Bu ayrıntılı kılavuzda bu soruları ve daha fazlasını yanıtlıyoruz.

Dijital pazarlama endüstrisindeki bazı şeyler hızla değişse de (Google algoritmaları, tüketici beklentileri, dijital teknoloji), kesinlikle değişmeyen bir şey — bir işletme sahibine (veya bir arkadaşıma veya bir aile üyesine) SEO’da çalıştığımı söylediğimde, Kariyerime başladığımdan beri aldığım aynı iki soruyu alıyorum:

“Bir SEO ajansı ne yapar?”

ve

SEO hizmetlerine ihtiyacım var mı?”

SEO olarak görmek, herhangi bir dijital pazarlama başarısı için böyle bir gerekliliktir, bir SEO ajansının veya en azından Bidigital gibi birinin gerçekte ne yaptığına dair rekoru doğrudan belirlemek istiyorum. Aşağıda şunları bulacaksınız:

  • Bir SEO ajasının gerçekte yaptığı şey (SEO’nun ne olduğu dahil)
  • Herhangi bir SEO sözleşmesine dahil edilmesi gereken SEO…

About

Bora Kurum

Author of digital marketing book for SMBs • Newbie entrepreneur • Marketing manager • Netaholic • www.borakurum.com.tr

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store