128 Followers
·
Follow

Image for post
Image for post

Ürününüzü fiyatlandırmak için 5 yaygın strateji

Ürününüzü maliyete göre fiyatlandırmayı düşünmeyin!

Ürününüz için ne kadar ücret alacağınıza karar vermek, yalnızca maliyetlerinizi hesaplamak ve bir kar marjı eklemekten daha fazlasını düşünmeyi gerektirir.

Brock Pazarlama Doçenti Eric Dolansky, “Müşterinin ürün için ne kadar ödemeye istekli olduğu maliyetle çok az, satın aldıkları ürün veya hizmete ne kadar değer verdikleriyle çok ilgili” diyor. St. Catharines Üniversitesi, Ont.

Müşterinin ürününüze veya hizmetinize ne kadar değer verdiğini bulmak ve buna göre fiyatlandırmak, değer bazlı fiyatlandırma olarak adlandırılır. Bu, Dolansky’nin daha fazla girişimcinin kullanması gerektiğine inandığı bir tekniktir.

5 yaygın fiyatlandırma stratejisi

Bir ürünü fiyatlandırmak, pazarlama stratejinizin en önemli yönlerinden biridir. Genel olarak, fiyatlandırma stratejileri aşağıdaki beş stratejiyi içerir.

 1. Maliyet artı fiyatlandırma — yalnızca maliyetlerinizi hesaplamak ve kâr marjı eklemek
 2. Rekabetçi fiyatlandırma — rekabetin ücretine göre bir fiyat belirleme
 3. Değere dayalı fiyatlandırma: sattığınız değerin müşterinin ne kadar olduğuna inandığına göre bir fiyat belirlemek
 4. Fiyattan kayma — yüksek bir fiyat belirlemek ve piyasa geliştikçe fiyatı düşürmek
 5. Penetrasyon fiyatlandırması — rekabetçi bir pazara girmek için düşük bir fiyat belirlemek ve daha sonra yükseltmek

Değere dayalı bir fiyata nasıl ulaşırsınız?

Dolansky, değere dayalı bir fiyat belirlemek isteyen girişimciler için aşağıdaki tavsiyelerde bulunur.

 • Sizinkine benzer bir ürün seçin ve müşterinin bunun için ne ödediğini öğrenin.
 • Ürününüzün benzer üründen farklı olduğu tüm yolları bulun.
 • Tüm bu farklılıklara finansal bir değer verin, ürününüz hakkında olumlu olan her şeyi ekleyin ve potansiyel bir fiyat bulmak için negatifleri çıkarın.
 • Müşteri için değerin maliyetlerinizden daha yüksek olduğundan emin olun.
 • Müşterilere fiyatın neden kabul edilebilir olduğunu gösterin, onlarla konuşmak da buna dahildir.
 • Yerleşik bir pazar varsa, mevcut fiyat aralığı sizi müşterilerin fiyat beklentileri hakkında eğitmeye yardımcı olacaktır.

Yine de müşteri için değerin maliyetlerinizden daha yüksek olduğundan emin olmalısınız. Aksi takdirde sattığınız her ürünle para kaybedersiniz.
Eric Dolansky
Pazarlama Doçenti, Brock Üniversitesi

Değere dayalı fiyatlandırma: Farklılaşmış işletmeler için en iyisi

Dolansky, girişimcilerin daha kolay olduğu için genellikle maliyet tabanlı fiyatlandırma kullandıklarını söylüyor. Ayrıca rakiplerinin fiyatlarını da kopyalayabilirler, bu ideal olmasa da biraz daha iyi bir stratejidir.

Dolansky, ideal bir dünyada tüm girişimcilerin değere dayalı fiyatlandırmayı kullanması gerektiğini söylüyor. Ancak emtia benzeri bir hizmet veya ürün, örneğin depolama veya düz beyaz tişörtler satan girişimcilerin düşük maliyetler ve düşük fiyatlar üzerinde rekabet etme olasılığı daha yüksektir.

Pazarda öne çıkan ürünler sunan girişimciler için — örneğin, zanaat ürünleri, ileri teknoloji ürünler veya benzersiz hizmetler — değere dayalı fiyatlandırma, sundukları değeri daha iyi aktarmaya yardımcı olacaktır.

Değer bazlı fiyatlandırmanın avantaj sağlayabileceği 3 yol

Değere dayalı fiyatlandırmada, müşteri için algılanan değer, öncelikle her bir müşterinin ihtiyaç ve isteklerine ne kadar uygun olduğuna bağlıdır. Dolansky, bir şirketin rakiplerine göre aşağıdaki şekillerde avantaj sağlayabileceğini söylüyor.

 • Fiyat, müşterinin bakış açısına daha uygundur.
 • Değere dayalı fiyatlandırma, daha karlı olmanızı sağlar, yani daha fazla kaynak elde edebilir ve işinizi büyütebilirsiniz.
 • Bir fiyat işe yaramadığında, cevap sadece onu düşürmek değil, aynı zamanda müşteri değeriyle nasıl daha iyi eşleşebileceğini belirlemektir.
 • Bu, ürünü pazara daha iyi uyacak şekilde uyarlamak anlamına gelebilir.

Fiyatlandırma, hedef pazarınızla eşleşmelidir

Özetlemek gerekirse, fiyatlandırma, pazar stratejinizin en önemli yönlerinden biridir ve bu aynı zamanda promosyon, yerleştirme (veya dağıtım) ve insanları da içerir.

Dolansky, “Fiyatınızı düşünürken bunun kendiniz için değil hedef müşterileriniz için olduğunu anlamanız önemlidir” diyor.

Tüm fiyatlandırma stratejileri iki ucu keskin kılıçlardır. Bazı müşterileri çeken şey diğerlerini kapatacaktır. Tüm insanlar için her şey olamazsınız. Ancak, müşterinin ürününüzü satın almasını istediğinizi unutmayın, bu nedenle hedef pazarınıza uygun bir strateji kullanmanız gerekir.

Profesör Eric Dolansky hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Eric Dolansky joined the Goodman School of Business in 2008. He received his PhD and MBA from Richard Ivey Business School at the Western University, and his BA from Ryerson University. He teaches marketing communications, marketing strategy, and general business courses at Goodman, the Ivey School of Business at Western University, and the Schulich School of Business at York University.

At Goodman, he has served as a member of the AACSB Assurance of Learning Committee, and the Tenure and Promotions Appeals Committee.

Eric was a faculty advisor for the JDCC Markting Team, John Molson International Case Competition, and Goodman DECA, as well as a judge for the Dobson Case Competition, the PepsiCo Case Competition, and the Nicol Business Plan Competition.

Written by

Author of digital marketing book for SMBs • Newbie entrepreneur • Marketing manager • Netaholic • www.borakurum.com.tr

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store