128 Followers
·
Follow

Dijital Pazarlama Stratejisini Nasıl Oluşturup Uygularım?
Dijital Pazarlama Stratejisini Nasıl Oluşturup Uygularım?
Dijital Pazarlama Stratejisini Nasıl Oluşturup Uygularım?

Dijital Pazarlama Stratejisini Nasıl Oluşturup Uygularım?

Dijital pazarlama stratejisi oluşturma ve uygulama süreci birçok adım ve gerekli hususları içerir. Bu bağlamda, zaman ve kaynakları doğru planlamak çok önemlidir. Strateji planlama ve oluşturma sırasında toplanan bilgiler, analizler ve araştırmalar uygulama sırasında büyük bir etkiye sahip olabilir.

Her işletmenin kendine özgü ihtiyaçları ve hedefleri olduğu doğrudur. Buna bağlı olarak, bir dijital pazarlama stratejisinin oluşturulması ve uygulanması işletmelerden işletmeye değişecektir. Ancak ortak uygulamada, birçok işletme aşağıda açıklandığı gibi dijital bir pazarlama stratejisi oluşturmak ve uygulamak için benzer bir süreç kullanmaktadır.

Pazarlama Hedeflerini Belirleme

Bu sürecin ilk adımı, satışları artırmak, potansiyel müşteriler oluşturmak, marka bilinirliği oluşturmak veya abone sayısını artırmak gibi belirli hedeflerin belirlenmesini içerir.

Satış Sürecini Katılaştırma

Dijital pazarlama stratejisi ile dijital pazarlamanın avantajlarını en üst düzeye çıkarmak için dijital satış sürecini ve müşterilerin tam olarak nasıl dijital satın alma yapacaklarını anlamak gerekir.

Hedef Müşterileri İzole Etme

Dijital pazarlama stratejisi ile doğru alıcı kişilere sahip güçlü bir hedef demografi oluşturmak, ideal müşterileri ticari mal veya hizmet satın almak için izole etmeye yardımcı olur.

Pazarlama Kanalları Seçme

Dijital pazarlama stratejisi ile hedef demografik ve alıcı kişilere sahip bu ideal müşterilere ulaşmak için en iyi dijital pazarlama kanallarını belirlemek önemlidir.

Açık Testler Belirleme

Dijital pazarlama stratejisi ile bir dijital pazarlama stratejisini değerlendirmek için, başarı için net kriterler oluşturmak ve ilerlemeyi ölçmek tavsiye edilir.

Gerekli Ayarlamaları Yapın

Bir dijital pazarlama stratejisi oluşturduktan ve uyguladıktan sonra, hedeflere yönelik ilerlemeyi izlemek ve gerektiği gibi ayarlamak (optimize etmek) çok önemlidir.

Etkili bir dijital pazarlama stratejisi, söz konusu işletmenin bireysel ihtiyaçlarını ve hedeflerini dikkate almalıdır. Buna göre, küçük bir “çiçek satış” mağazasında çalışan bir dijital pazarlama stratejisi, küresel bir marka için muhtemelen uygun değildir.

İyi haber şu ki, dijital pazarlama çok çeşitli yöntemler, kanallar ve stratejiler sunuyor. Böylece, hemen hemen her boyutta ve hemen hemen her sektörde faaliyet gösteren işletmeler dijital pazarlamayı büyük bir etkiye sahiptir.

Dijital pazarlama ile ilgili daha fazla bilgi almak ve işletmenizin dijital pazarlama stratejisini belirlemek konusunda yardıma ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız benimle www.borakurum.com.tr web sitesindeki iletişim formunu doldurarak iletişime geçebilirsiniz.

Written by

Author of digital marketing book for SMBs • Newbie entrepreneur • Marketing manager • Netaholic • www.borakurum.com.tr

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store