128 Followers
·
Follow

E-postalarınızı nasıl okutabilirsiniz?

E-postalarınızın okunmadan doğrudan spam kutusuna atılmayacağından nasıl emin oluyorsunuz?

Bu zor bir görev. Beklentileriniz genellikle çok çeşitli e-postalarla bombardımana tutulacak ve en azından söylemek gerekirse, sizinkine yalnızca sınırlı bir ilgi gösterme eğiliminde olabilir. Ancak, e-postalarınızı boşlukta göndermekten kaçınmak ve gerçek bir etki yaratmak için uymanız gereken birkaç kural vardır.

Özel teklifler önerin

Postalarınızı kişiselleştirin

Çekici ve net bir e-posta konusu

Avantajları doğrudan ifade edin

Okuyucunun eylemini kolaylaştırın

Gönderme sıklığına dikkat edin

MailerLite’ın Türkiye partneri olarak sizlere e-posta kampanyalarınızla ilgili en verimli çözümleri sunabiliriz. Daha fazla bilgi almak için aşağıdaki linke göz atabilirsiniz.

Written by

Author of digital marketing book for SMBs • Newbie entrepreneur • Marketing manager • Netaholic • www.borakurum.com.tr

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store