Neyse, elimizde birçok baskıya hazır poster var, dileyene PDF olarak maille gönderebiliriz, gerisiyle siz uğraşın :)
Pitch Ettik
Oktay ELİPEK
8429

Unsplashed gibi yapıp yükleyin bir yerlere ücretsiz namınız yürüsün. Güzel bir yazı dizisi olmuş ibretle okudum. :)

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Bora Yalcin’s story.