Alınmadım tabi ama bi düzeltme yapsam mı emin olamadım.
Fırat Demirel
1

:) WordPress’in içerisinde yıllardır fonksiyonu bile var yanlış yazınca düzelten https://codex.wordpress.org/Function_Reference/capital_P_dangit Hatta dikkat edersen yazıya eklediğin etikette de WordPress olarak yazıyor. Normalde çok takılmam ama WordPress üzerine bir şeyler yapmayı planladığını okuyunca yazayım dedim.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Bora Yalcin’s story.