Skarpt läge eller skärpt läge?

Dagens inlägg kommer att handla om att arbete i skarpt läge. Idag är det måndag och på onsdag ska vi lämna in våra färdiga kommunikationsplaner. Det börjar bli dags att knyta ihop säcken helt enkelt. När vi fick vår uppgift kändes den inte helt glasklar, och för att vara helt ärlig så känns det inte helt klar fortfarande. Vi började med att tolka vårt case på ett sätt men fick tänka om helt efter vårt andra samtal med vår handledare. Anledningen till detta var att vi var inne på andras case. Jag kan tycka att det är svårt att driva ett projekt utan att ha mer kontakt med beställaren än vad vi haft. Samtidigt är det ett litet projekt som löper över relativt kort tid. Det kan kanske vara så att det är så det fungerar i arbetslivet också.

Åter till ämnet för dagen. Som du kanske förstår så jobbar vi i väldigt skarpt läge. Vi är förmodligen en eller två steg bakom resterande grupper. Vilket gör det hela en aning stressigt. Men också väldigt motiverande. Nu finns det inte utrymme att göra fel eller byta fokus, vi måste lämna in vår plan i tid. Det är kanske det jag gillar mest med att arbeta i skarpt läge. Man måste få saker gjorda! Det kan kanske känns jobbigt att slitas mellan hopp och förtvivlan på vägen mot målet. Men när man blickar tillbaka på det så är det ganska kul att och peppande att se vad man kan prestera när man arbetar under press.

Like what you read? Give Robin Jönsson a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.