Szeretem ezt az öreg rasztát, valahogy mindig összefúj bennünket a szél

Most éppen a nyilvános mosógépeknél, nem messze a tábortól. Várom, hogy leteljen a fél órám négy euróért, negyven fokon, beülök a büfébe addig általában, van wifi, kicsit kibulizom magam a neten ilyenkor . Ő is itt van, legutóbb a parton találkoztunk. Meghatározhatatlan korú, szikár ember. Nem hiszem, hogy portugál, mégis jól beszéli a nyelvet. Cserzett bőr és hatalmas raszta fürtök. Ezeréves kosz és halbűz a ruháján,amikor itt látom, mindig füstölt lazacot eszik, tépi — marcangolja mocskos ujjaival, töri hozzá a kenyeret, nyeli a portugál sört. Spanglija félig kioltva mellette, hanyagul az asztalra hajítva. Fogalmam sincs miből élhet, szerintem neki sem. És egyre kacsint rám, mosolyog, bíztat a szemével:”Ne félj, nincs mitől… “ Még nem merek szólni hozzá, ő meg szerintem nem akar. Ő így kommunikál velem , egyszerűen létezik és leszarja az egészet. Egy másik helyen és időben, azt gondolnám talán, hogy lecsúszott csöves,itt mégis sokat jelent ez az összekacsintás is . Az értékeket sokszor előítéleteimtől várom, azt hiszem gyakran, hogy a válasz, amit keresek a különbözőség méricskélése által csapódik majd ki, mint a lélegzetünk párája a sátor falán reggelre…

Belefal a lazacba, kimegyek a mosásért.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.