De cd-piet is er niet meer

Sinterklaastijd, het donkere weer en iemand die een Neil Young-video deelde op Twitter: het waren de triggers voor een herinnering.

Vroeger thuis stond mijn vader bekend als de ‘cd-piet’, omdat hij met Sinterklaas altijd voor iedereen een cd kocht. Hij baalde ervan dat hij dan zelf geen cd kreeg, maar wilde geen pakje met zijn eigen naam in de zak doen. Dus pakte hij zijn eigen muziekkeuze in met mijn naam erop.

Zo stond ik, op een Sinterklaasavond ergens aan het begin van de jaren 90, een beetje schaapachtig te grijnzen met Freedom van Neil Young in mijn handen. Ik had geen idee wie Neil Young was en wat hij tussen mijn cadeautjes deed, totdat ik mijn vader zag lachen.

Maar hij lachte niet lang, want ik nam het album mee naar mijn kamer en hij heeft het nooit meer terug gezien. Vanaf het eerste akkoord was ik verslingerd aan de vreemde, gammele rock van Young. Ik leerde de nummers spelen en verminkte ‘Rocking in the Free World’ regelmatig op het podium. Ik heb daar nog een studio-opname van ook, maar die is nauwelijks aan te horen dankzij mijn ‘gitaarspel’.

Het is een mooie herinnering, maar ook een trieste. Omdat mijn vader er niet meer is. In 2010 maakte hij een eind aan zijn leven. We hadden geen makkelijke relatie, maar achteraf denk ik dat geen enkele relatie voor hem makkelijk was.

Ik pakte mijn gitaar net en probeerde ‘Rocking in the Free World’ weer te spelen. Door mijn lage stemming kreeg ik de melodie in E mineur niet uit mijn strot, dus ik probeerde het in A mineur. Toen realiseerde ik me dat ik zo op de beginakkoorden van ‘Crime in the City’, van hetzelfde album, was uitgekomen.

En tot mijn eigen verbazing hoorde ik mezelf zingen:

Now I come from a family that has a broken home
Sometimes I talk to Daddy on the telephone
When he says that he loves me, I know that he does
But I wish I could see him, I wish I knew where he was

Maar zelfs bellen kan niet meer.

Like what you read? Give Bouke Vlierhuis a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.