โหลดแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ สำนักงาน คปภ. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

- ความรู้ด้านประกันภัย

- จรรยาบรรณตัวแทนประกันชีวิต

- หลักการประกันชีวิต

- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันภัย

- พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

- การประเมินบุคลิกภาพและจิตวิทยา

- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กรกฎาคม)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (สิงหาคม)

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สนใจสอบถามแนวข้อสอบได้ที่นี้

Line ID : @uky7271j (อย่าลืมใส่@ก่อนนะค่ะ)

Tel : 062–039–5968

E-Mail : bowei2559@gmail.com

1.โอนเงินตามจำนวน(ราคา)มาที่ เลขที่บัญชีด้านล่าง

**ช่องทางการชำระเงิน**

ชื่อบัญชี : น.ส. สุมาลี ประพฤติธรรม

ธนาคาร กสิกรไทย เลขบัญชี 235–289406–3 บัญชีออมทรัพย์

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 408–768261–5 บัญชีออมทรัพย์

(พร้อมเพย์ 0620395968)

2. แจ้งสลิปการโอน ส่งมาที่

พร้อมแจ้งอีเมลล์ที่ใช้รับไฟล์แนวข้อสอบ pdf (หากซื้อเป็นไฟล์)แจ้งชื่อ-ที่อยู่ (กรณีสั่งซื้อเป็นหนังสือ ส่งฟรีEMS)

แนวข้อสอบทุกตำแหน่งทุกหน่วยงาน

https://goo.gl/WsYMBP

Like what you read? Give Bow Sumalee a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.