Alex & Sigge Foto: Magnus Ragnvid

I Juni 2020 har poddbolaget Perfect Day valt att distribuera sina titlar med Podspace. Det innebär att man flyttat Sveriges största komersiella podd “Alex & Sigges podcast”* till Podspace.

Podspace har på mindre än ett år blivit en av de största poddleverantörerna i norden. …

Podspace hela idé är att vara den bästa plattformen för alla som skapar eller producerar podcasts. Planen är att förenkla i den vildvuxna poddjungeln som flera aktörer i många år skapat. Podspace erbjuder enkla produkter för proffssnackare och hobbypoddare.

Språngbrädan ut i den digitala poddetern är Podspace MINI. Perfekt för…

Barbro – en klok app för det moderna arbetslivets telefonsamtal och kommunikation.

Appbyrån Bowtie AB kan idag, på Barbros namnsdag, äntligen berätta nyheten att bolaget under våren 2019 kommer att lansera just Barbro; en egenfinansierad produkt som i första hand riktar sig åt mindre företag som vill ha en smidig och mer användarvänlig lösning för att hantera telefonsamtal och kommunikation med kunder.

Bowtie

bowtie.studio — We make apps for iOS and Android that people just love to use. We fall for brave visions, superb user experiences and digital greatness.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store