Image for post
Image for post

Podspace har en ny plan

Podspace hela idé är att vara den bästa plattformen för alla som skapar eller producerar podcasts. Planen är att förenkla i den vildvuxna poddjungeln som flera aktörer i många år skapat. Podspace erbjuder enkla produkter för proffssnackare och hobbypoddare.

Språngbrädan ut i den digitala poddetern är Podspace MINI. Perfekt för kreatörer som har en fantastisk, men liten eller kanske sprillans ny podd. Podspace MINI har alla funktioner du behöver för att distribuera din podcast, helt utan knussel.

Image for post
Image for post

Podspace PRO är den produkt som främst riktar sig till den som redan är eller aspirerar på att bli proffspoddare. Kreatörer som har en stor lyssnarskara. Kanske med flertalet titlar och därtill användare som ska ha tillgång till valda delar av gränssnittet. Möjlighet att skapa egna dynamiska reklamsegment och kampanjer för nya och gamla avsnitt. Mer siffror, detaljerad data och nördigare statistikmöjligheter. När poddandet blir mer än bara en hobby, business helt enkelt.

Vi ser vad som händer på marknaden. Det finns poddaktörer som erbjuder ‘gratis’ som lockbete, men då ofta med otyget som innebär otydliga begränsningar och kanske till och med ohemula reklamavbrott. Som dessutom inte ger mer än någon spottstyver till kreatörerna och en minst sagt försämrad lyssnarupplevelse för oss andra. Låt oss ändra på det och helt enkelt erbjuda något bättre.
Säger Marcus Gellermark på Podspace.

Podspace MINI lanseras med två paket som innehåller 1 000 och 10 000 lyssningar per månad för 10 kr respektive 99 kr per månad.

Vi brinner för enkla och tydliga produkter. Vi kan nu erbjuda många mindre poddar att flytta till oss för 10 kr i månaden. Vilket är hållbart för oss och inte minst för de kreatörer som väljer Podspace. Det känns fantastiskt roligt!
Säger Edward Jewson på Podspace.

Podspace lanserades för alla poddmakare i oktober 2019 och har på kort tid har vi blivit en av Nordens största poddleverantörer. Podspace är en del av svenska Poddindex och även Podtoppen som nyligen lanserats. I februari 2020 tar man nu ytterligare steg för att bredda utbudet av tjänster och lanserar Podspace MINI och Podspace PRO.

Podspace ägs och drivs av Bowtie AB, med säte på Södermalm i Stockholm.

Länk: https://pod.space
Presskontakt: press@pod.space

Följ oss:
Instagram: https://instagram.com/pod.space
Twitter: https://twitter.com/PodspaceSupport

Written by

bowtie.studio — We make apps for iOS and Android that people just love to use. We fall for brave visions, superb user experiences and digital greatness.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store