Ή συνάντηση τών G7 στό Ίταλικό νησί Ίσκια, Πέμπτη & Παρασκευή τί σκοπό μπορεί νά έχει ;

******

BoukatiosReport

19/10/2017

Ή συνάντηση τών G7 στό Ίταλικό νησί Ίσκια, Πέμπτη & Παρασκευή τί σκοπό μπορεί νά έχει ;

Μέ έπιφυλάξεις ώς νοήμονες άνθρωποι, έπικροτούμε αύτή τήν πρωτοβουλία άπό πλευράς τών G7 γιά τήν συνάντηση τών δικτύων τού Διαδικτύου.

Άλλά έκφράζουμε τίς άνησυχίες μας πάνω σέ αύτό τό θέμα τό ότι ίσως ραδιουργά ή άνέντιμη έβραιωκομμουνιστική πολιτική προπαγάνδα τό έκμεταλλευτεί, καί γιά νά μήν γίνει άντιληπτή θά έμφανιστεί ύπό διαφόρων μορφών καί έκφάνσεων, γιά τήν άνακατεύθυνση τής συνείδησης τών εύάλωτων άνθρωπίνων κοινωνιών.

Καλώντας στις συζητήσεις τις τέσσερις μεγαλύτερες εταιρείες του Διαδικτύου, οι οποίες διαχειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων χρηστών, η G7 ελπίζει να καταλήξει σε μια κοινή δέσμευση για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Όπως άναφέρουν τά διάφορα ΜΜΕ, θά «πρόκειται για τη μεγαλύτερη λεγεώνα των ξένων που έχουμε δει ποτέ», τόνισε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη η Ευρώπη «να διαθέτει μια διαδικασία ελέγχου στα σύνορα, υπό τον κίνδυνο αυτοί οι μαχητές να έρθουν να προστεθούν στην μη οργανωμένη τρομοκρατία».

Οί παριστάμενοι έκπρόσωποι στή συνάντηση:

Η Google έστειλε τον σύμβουλό της και διευθυντή δημόσιας πολιτικής Νίκλας Λούντμπλαντ, η Microsoft τον αντιπρόεδρό της αρμόδιο για ευρωπαϊκά θέματα Τζον Φρανκ, το Facebook τον υπεύθυνο για την πολιτική αντιτρομοκρατίας Μπράιαν Φίσμαν και το Twitter τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων Νικ Πικλς. 
____________________________________________
“States of the Middle Founder:
US Department of State
World Intellectual Property Organization (IP) »
Go to the profile of Spyridon Liar
Spyridon Liar
 
Middle member 2017