ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ: Ό Κιμ Ταπεινώθηκε — Πρόκειτε γιά ήλεκτονικό πρόβλημα ή…;

******

BoukatiosReport

16 /04/2017

Καθ’ότι δέν γνωρίζουμε άν πρόκειται γιά ήλεκτονικό πρόβλημα ή άναβολή τής έκτόξευσης ή γιά διπλωματικό “τρίκ” τού έβραιωκομμουνιστή δικτάτορα, κερδίζοντας χρόνο γιά καλύτερο έπίπεδο συμφωνίας μέ τίς ΗΠΑ.

Η Βόρεια Κορέα θέλει να προχωρήσει σε μια άλλη πυρηνική δοκιμή πυραύλου τήν επόμενη εβδομάδα μετά από τήν αποτυχία χθες το βράδυ, σύμφωνα με μια πληροφορία ένός διεθνή ανταποκριτή.

Κιμ Γιονγκ-un αναμένεται να προχωρήσει με νέα σχέδια να πραγματοποιήσει πυρηνική δοκιμή σε δέκα μέρες , σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Το σάπιο καθεστώς άντεξε την παγκόσμια ταπείνωση μετά την άναβολή τής βαλλιστικής πυραυλικής δοκιμής.

Αντ ‘αυτού, η Βόρεια Κορέα αναμένεται να ξεκινήσει νέο τεστ πυρηνικών πυραύλων στις 25 Απριλίου.

Διαβάστε περισσότερα: http://www.hefimerida.com/products/voreia-korea-o-kim-tapeinothike-prokeite-gia-ilektoniko-provlima-i/

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Σπυρίδων Liar’s story.