ΔΟΚΙΜΙΟ — ΕΡΕΥΝΑ: Διεθνή — ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

*****

Voukatios

Δοκιμιογράφος

11/09/201 8

ΔΟΚΙΜΙΟ — ΕΡΕΥΝΑ: Διεθνή — ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τής κ. Εύα Κουλουριώτη
 
Αυτή η συνήθεια να αποκαλούνται οι ναζιστές ακροδεξιοί με ξεπερνά. Για να κάνουμε μαθηματάκι στοιχειωδών γνώσεων.
Nazi (ναζί επί το ελληνικότερον) αποτελεί σύντμηση του Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (το National στα γερμανικά προφέρεται Nazional) ήτοι ΕθνικοΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ Γερμανικό ΕΡΓΑΤΙΚΟ Κόμμα. Αντιλαβού; Δηλαδή ο Χίτλερ ήταν ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΗΣ αλλά πούλησε στο πόπολο το παραμύθι της κάθαρσης της φυλής από τα εξωγερμανικά στοιχεία για να το κάνει υποχείριό του. Πιο λιανά δεν γίνεται να το πω. 
Επιπλέον: Σοσιαλισμός = Κομμουνισμός. Δεν διαφέρουν σε τίποτα ουσιαστικά. Είναι ένα ακόμα παραμυθάκι εξωραϊσμού της κομμουνιστικής ιδεολογίας. Εξάλλου και η ΕΣΣΔ ήταν Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών (Union of Soviet Socialist Republics — Союз Советских Социалистических Республик).
Ξεκαθαρίστε τα πράγματα στο μυαλό σας για να ξέρουμε για τί μιλάμε… Λίγος κοινός νους δεν βλάπτει.

Προτεινόμενα αναγνώσματα για βελτίωση γνώσεων:
1. Βιογραφίες Μαρξ & Ένγκελς
2. Το Κεφάλαιο
3. Μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος
4. Δημοκρατικός Πανσλαβισμός
5. Το Μαύρο Βιβλίο του Κομμουνισμού
6. Ο Πλούτος των Εθνών (Άνταμ Σμιθ)

Αυτά για την ώρα…
__________________________

Αυτή η συνήθεια να φωνάζω τους ναζιστές δεξιούς πτέρυγες με ξεπερνάει. Ας πάρουμε μια σειρά στοιχειωδών γνώσεων. 
Ο ναζιστής είναι συντομογραφία της «Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei» (Εθνική εκφωνείται Nazional στα γερμανικά), Εθνικό Σοσιαλιστικό Γερμανικό Εργατικό Κόμμα. Καταλαβαίνεις? Δηλαδή, ο Χίτλερ ήταν κομμουνιστής, αλλά πώλησε την ιστορία του καθαρισμού της φυλής από μη-γερμανικά στοιχεία για να το υπαγάγει στο θέλημά του. Δεν μπορώ να το πω πιο ξεκάθαρα. 
Συν: Σοσιαλισμός = Κομμουνισμός. Δεν διαφέρουν σε τίποτα. Είναι ακόμα ένα παραμύθι του εξωραϊσμού της κομμουνιστικής ιδεολογίας. Επιπλέον, η ΕΣΣΔ ήταν η Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών (Союз Советских Социоалистических Республик).
Σαφή πράγματα στο μυαλό σας για να ξέρετε τι μιλάμε για … Μια μικρή κοινή λογική δεν βλάπτει.

Προτεινόμενες αναγνώσεις για τη βελτίωση της γνώσης: 
1. Μαρξ & Ένγκελς Βιογραφίες 
2. Η πρωτεύουσα 
3. Το κομμουνιστικό μανιφέστο 
4. Ο δημοκρατικός πανσλαβισμός 
5. Ο μαύρος βιβλίο του κομμουνισμού 
6. Ο πλούτος των Εθνών (Adam Smith)

Αυτα για τωρα…

<<Περισσότερες πληροφορίες γιά τήν κ. Εύα Κουλουριώτη — https://www.facebook.com/evakoulouriotis/>>

“Κοινωνίες τών Έθνών, Άφυπνιστείτε” γιά νά έπανέρθεται στήν Φυσιολογική σας Νοημοσύνη.

«Ό νοών νοείτω καί ούαί τώ άνοήτω»

Τό Γραφείο Διαχείρισης Ίστοσελίδων, Γραφείο Δημόσιων Ύποθέσεων, διαχειρίζεται αύτόν τόν ίστότοπο ώς πύλη πληροφοριών άπό τό Άμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Voukatios — Δοκιμιογράφος

“States of the Middle Founder:
US Department of State
World Intellectual Property Organization (IP) »
Go to the profile of Spyridon Liaros
Spyridon Liaros

Middle member 2017

Like what you read? Give Σπυρίδων Λιάρος a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.