ΔΟΚΙΜΙΟ: Πολυπλοκότητα

******

Boukatios

03/12/2017

ΔΟΚΙΜΙΟ: Πολυπλοκότητα

Ή πολυπλοκότητα τής έπικοινωνίας στίς νοήμονες άνθρώπινες κοινωνίες μάς λύνει προβλήματα, άνάλογα μέ τό πνευματικό έπίπεδό μας, ένώ τίς περισσότερες φορές αύξάνει τούς προβληματισμούς μας.

Στις 3 Δεκεμβρίου 1992, απεστάλη το πρώτο SMS.

Happy Birthday: 25 χρόνια SMS

Σάν σήμερα στις 3 Δεκεμβρίου 1992, απεστάλη το πρώτο SMS. Αργότερα, το μικρό μήνυμα αύτό κειμένου έδωσε στους φορείς κινητής & 
σταθερής τηλεφωνίας εκατομμύρια έσοδα.

Τό κινητό τών νέων άνθρώπων καί όχι μόνο. Αυτό το μικρό πράγμα έχει τη δυνατότητα να τινάξει τίς σχέσεις παιδιών — γονιών στόν άέρα.

Αμέτρητες καρδιές, χαμογελαστά χαμόγελα στέλνονται καθημερινά από κινητό σέ κινητό. Αλλά όχι μόνο στην εικονική μας επικοινωνία, έχουν από καιρό τη θέση τους.

Πολλοί άνθρωποι μισούν αύτό τό μικρό αντικείμενο στο σπίτι τους, είναι το κινητό. Αυτό το μικρό πράγμα έχει τη δυνατότητα να τινάξει τίς σχέσεις παιδιών — γονιών στόν άέρα. Τώρα θα μπορούσε να υπάρξει μιά λύση.

Ή άπώλεια ελέγχου, αδυναμία και υπερβολικές απαιτήσεις — αυτά είναι τά τυπικά συμπτώματα των γονέων πού έμποδίζουν, νά ασχολούνται με τούς εθισμένους εφήβους στήν πολύπλοκη έπικοινωνία.
___________________________________________
“States of the Middle Founder:
US Department of State
World Intellectual Property Organization (IP) »
Go to the profile of Spyridon Liar
Spyridon Liar
 
Middle member 2017