ΕΛΛΑΣ: Ή άταξική κοινωνία τού ΚΚΕ

******

BoukatiosReport

016/03/2017

Periklis Davlouros

Τού καθηγητή καρδιολογίας
 κ. Περικλή Νταβλούρου

Δεν μπορώ να καταλάβω το εξής. Το ΚΚΕ πιστεύει στην πάλη των τάξεων και παλεύει για μια αταξική κοινωνία κτλ κτλ, πλην όμως ποτέ δεν διαπίστωσα μίσος, χολή και επιθετικότητα εναντίον κάποιας επαγγελματικής τάξης (η οποία μερικές φορές προσδιορίζει και την οικονομική τάξη), εξαιρουμένων των βιομηχάνων και εφοπλιστών (δε τους λες και επάγγελμα). Αντιθέτως, τα “αδερφοξάδερφα” του ΚΚΕ δηλ το ΛΑΕ και οι αποχωρήσαντες-αποδιωγμένοι απο την “πρώτη φορά αριστερά”, εκδηλώνουν τέτοιο μίσος και μανία εναντίον κάποιων επαγγελματικών τάξεων που όμοιό του δεν έχει υπάρξει. Δε μπορώ να καταλάβω τη διαφοροποίηση και ποιά αριστερά εκπροσωπούν και εκφράζουν οι τελευταίοι. Τελευταία, το πρόβλημά τους είναι οι πανεπιστημιακοί ιατροί και τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία. Η δε “Ευρωπαϊκή αριστερά” (λέγε με ΣΥΡΙΖΑ), ξαφνικά βρέθηκε διχασμένη, με τους μισούς συντρόφους να ντρέπονται για την άδικη επίθεση στο πανεπιστήμιο και τους άλλους μισούς να ντρέπονται που δεν έχει το κόμμα την ίδια θέση με τους “μπολσεβίκους”… Οι οποίοι “μπολσεβίκοι” λοιδορούν τους πρώτους και οι πρώτοι τους δεύτερους και κάπου εκεί χάνεται η μπάλα και δε ξέρεις να γελάσεις, να κλάψεις, ή να πάρεις “των οματιών σου” και να φύγεις…

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Σπυρίδων Liar’s story.