ΕΛΛΑΣ: Ή οίκονομική κατάσταση στήν Έλλάδα έπιδεινόνεται ραγδαία

******

BoukatiosReport

02/019/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΡΘΕΝΩΝ

Ραγδαία επιδείνωση παρουσιάζει η εικόνα της Έλληνικής οίκονομίας.

Πτώσει σε πρωτοφανή επίπεδα στην κατανάλωση προκαλώντας μεγάλη οίκονομική άστάθεια, όλες οί δραστηριότητες είναι στόν πάγο.

Ή χώρα κινδυνεύει να βρεθεί σε τέλμα εξαιτίας της παρατεταμένης αβεβαιότητας και εκφράζονται φόβοι ότι τα πράγματα θα χειροτερέψουν ακόμη περισσότερο τους επόμενους μήνες.

Σέ μεγάλο κίνδυνο ή χώρα έξ’αίτίας τής άνέντιμης καί άνήθικης έβραιωσοσιαλδημοκρατικής πολιτικής πού έφαρμόζεται άπό τό 1981 μέχρι σήμερα.

Ή Έλλας γιά νά ξανασταθεί στά πόδια της χρειάζεται ριζική πολιτική καί κομματική άναδιάρθρωση, όπως καί στήν περίπτωση τής πολύπαθης άπό τόν έβραιωκομμουνισμό Άργεντινής.

Διαβάστε περισσότερα: http://www.hefimerida.com/products/ellas-i-oikonomiki-katastasi-stin-ellada-epideinonetai-ragdaia/