ΕΛΛΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ο ESM ανέβαλε την καταβολή της δόσης λέγωντας «Λύστε πρώτα τις εκκρεμότητες» καί μετά βλέπουμε

******

BoukatiosReport

05 /07/2017

ΕΛΛΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ο ESM ανέβαλε την καταβολή της δόσης λέγωντας «Λύστε πρώτα τις εκκρεμότητες» καί μετά βλέπουμε

Έπιτέλους ίσως ήρθε ή κάποια στιγμή, πού θά μπορέσουν οί Έλληνες πολίτες γιά νά καταλάβουν τήν ζοφερή οίκονομική κατάστασή τους άλλά καί τό τί έχουν νά βιώσουν άπό έδώ καί πέρα, διότι μερικοί άνθρωποι δέν μπορούν νά συνηδητοποιήσουν τό πώς μέχρι χτές ήταν οί χθεσινή νεόπλουτοι καί φυσικά όχι άπό τόν δικό τους ίδρώτα, άλλά καί σήμερα τό πώς έγιναν νεόπτωχοι, όμως αύτοί οί άνθρωποι ήταν ή πραγματική αιτία τής οίκονομικής κρίσης πού κατέρρευσε τή χώρα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ESM:

Στη σημερινή τηλεδιάσκεψη των Κυβερνητών του ΕΜΣ, δηλαδή των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης, αποφασίσθηκε να υπάρξει νέα σύγκληση για το θέμα ώστε να υπάρξουν ενδιάμεσα κάποιες διευθετήσεις για κάποια προαπαιτούμενα που το ΔΝΤθεωρεί ημιτελή, αλλά και κάποιοι πρόσθετοι χειρισμοί στο θέμα της δικαστικής περιπέτειας των ξένων εμπειρογνωμόνων του ΤΑΙΠΕΔ, αλλά και στο ζήτημα της καταβολής των δικαστικών εξόδων του επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ Ανδρέα Γεωργίου.

Σύμφωνα με τον ΕΜΣ οι κυβερνήτες του Μηχανισμού συζήτησαν επίσης ορισμένα εκκρεμή ζητήματα σχετικά με τις εκκρεμείς νομικές υποθέσεις που αφορούν στους εμπειρογνώμονες του ΤΑΙΠΕΔ και στους υπαλλήλους της ΕΛΣΤΑΤ, καθώς και την πρόοδο των προαπαιτούμενων ενεργειών που ζητεί το ΔΝΤ.

«Οι κυβερνήτες ενθάρρυναν την ελληνική κυβέρνηση να επιλύσει γρήγορα τα εκκρεμή ζητήματα . Αυτό θα ανοίξει το δρόμο για την έγκριση της τρίτης δόσης της οικονομικής βοήθειας του ESM στην Ελλάδα ύψους 8,5 δισ. ευρώ από το Συμβούλιο Διευθυντών του ESM », αναφέρει η ανακοίνωση και προσθέτει πως«ο Γενικός Διευθυντής του ESM μετέθεσε την τηλεδιάσκεψη του Συμβουλίου Διευθυντών που αρχικά ήταν προγραμματισμένη για σήμερα , μέχρι την Παρασκευή 7 Ιουλίου». 
 
____________________________________________ 
 
«Τα κράτη της Μέσης Ιδρυτής: 
Υπουργείο Εξωτερικών ΤΩΝ ΗΠΑ 
Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (IP)» 
Πήγαινε στο προφίλ του Σπυρίδωνα Liar 
Σπυρίδων Liar 
 
Μέσης μέλος Απριλίου 2017

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.