Η Γερμανία έχει ωφεληθεί από τη μιζέρια τής Ελλάδος τό ποσό της τάξης των £ 1.19billion (€ 1.34bn), στοιχεία σοκ έχουν αποκαλυφθεί.

******

BoukatiosReport

12 /07/2017

Η Γερμανία έχει ωφεληθεί από τη μιζέρια τής Ελλάδος τό ποσό της τάξης των £ 1.19billion (€ 1.34bn), στοιχεία σοκ έχουν αποκαλυφθεί.

«Όλη αύτή ή“νόμιμη”κερδοσκοπία μέ τή σύμφωνη γνώμη καί συγκατάθεση τής έβραιωκομμουνιστικής πολιτικής τού είκονικού ΣΥΡΙΖΑ».

Με ΜΟΝΙΚΑ Pallenberg ΚΑΙ LANA CLEMENTS

Η Γερμανία έχει pocked ΣΕ τόκους εκατομμύρια Από ΤΑ Ελληνικά Η Δάνεια 
προσόντων Ως ένας Από τους μεγαλύτερους πιστωτές Της Αθήνας, η μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης έχει κλίση εκατομμύρια σε τόκους των δανείων προς την υπερχρεωμένη κατάσταση κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών και μόνο .

Ένα δάνειο από την Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), την κρατική τράπεζα ανάπτυξης, έχει γκανιότα σε περίπου £ 350million (€ 393m) από την καταβολή τόκων από το 2010, σύμφωνα με την Süddeutsche Zeitung.

Έρχεται μετά την Ή Αθήνα έλαβε πρόσφατα ένα επιπλέον δάνειο 7,5 δισ £ (€ 8,5 δισ), όπως ή τελευταία διάσωσης της συνεχίζεται.

Ένας ειδικός Sven-Christian Kindler είπε: «Μπορεί να είναι νόμιμο για τη Γερμανία για να βγάλουν λεφτά από την κρίση στην Ελλάδα.

«Αλλά δεν είναι νόμιμο σε μια ηθική έννοια της αλληλεγγύης.»

Jens Spahn, Κοινοβουλευτικός Υφυπουργός στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών, απέρριψε τις εκκλήσεις να επιστρέψει τα χρήματα.

Είπε: «Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση προς το παρόν δεν σχεδιάζει μια τέτοια παραπομπή»

Η Γερμανία επωφελείται επίσης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) «s πρόγραμμα ομολόγων-την αγορά το 2012 με σκοπό να βοηθήσει τις χώρες χτύπημα κρίση όπως η Ελλάδα.

Τα κέρδη των ελληνικών ομολόγων θά δοθούν στίς κεντρικές τράπεζες σε ολόκληρη την ευρωζώνη.

Πέρυσι, το ποσό για τη Γερμανία ανήλθαν σε £ 1 δις (€ 1.147bn), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το 2017 είναι £ 800 (€ 901m).

____________________________________________ 
 
«Τα κράτη της Μέσης Ιδρυτής: 
Υπουργείο Εξωτερικών ΤΩΝ ΗΠΑ 
Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (IP)» 
Πήγαινε στο προφίλ του Σπυρίδωνα Liar 
Σπυρίδων Liar 
 
Μέσης μέλος Απριλίου 2017

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Σπυρίδων Liar’s story.