ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ:

Ή Ελλάδα κόβει το 2017 τίς προβλέψεις για την ανάπτυξη

******

BoukatiosReport

14 /05/2017

«Ή Έλλάδα χρειάζεται μιά έντιμη καί ήθική οίκονομική πολιτική πού θά τήν βοηθήσει στήν άνάπτυξη, καθ'ότι ή σημερινή άριστερή κυβέρνηση δέν μπορεί νά προσφέρει στήν Χώρα διότι έφαρμόζει τήν καταστροφική έβραιωκομμουνιστική πολιτική όπως αύτή τής Βενεζουέλας μέ τά γνωστά άποτελέσματα».

Ή Ελλάδα μείωσε τις προβλέψεις το 2017 γιά την ανάπτυξή της στο 1,8 τοις εκατό από 2,7 τοις εκατό, σύμφωνα με το σχέδιο του προϋπολογισμού πού παρουσίασε αργά το Σάββατο, λόγω της αβεβαιότητας που προκαλείται από καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της τελευταίας αναθεώρησης των μεταρρυθμίσεων διάσωσης.

Ή Ελλάδα μείωσε τις προβλέψεις το 2017 γιά την ανάπτυξη της στο 1,8 τοις εκατό από 2,7 τοις εκατό, σύμφωνα με το σχέδιο του προϋπολογισμού πού παρουσίασε αργά το Σάββατο, λόγω της αβεβαιότητας που προκαλείται από καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της τελευταίας αναθεώρησης των μεταρρυθμίσεων διάσωσης.

Ελλάδα και οι ξένοι πιστωτές της, κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις στις αρχές Μαΐου μετά από έξι μήνες έντονων διαπραγματεύσεων, αλλά η λογομαχία έβλαψε την οικονομική δραστηριότητα. Ό Διοικητής τής ελληνικής κεντρικής τράπεζας είχε προειδοποιήσει οι καθυστερήσεις θα μπορούσαν να κάνουν ζημιά στήν οικονομία.

Τό σχέδιο γιά το 2018-21 υποβλήθηκε στη Βουλή μαζί με τη μεταρρύθμιση συμφωνία που οι νομοθέτες πρέπει να εγκρίνουν.

Προβλέπει αύξηση του 2,4 τοις εκατό το 2018 και 2,6 τοις εκατό το 2019. Οι προβλέψεις αυτές είναι χαμηλότερες από εκείνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έκοψε και τις εκτιμήσεις ανάπτυξης της περασμένης εβδομάδας στο 2,1 τοις εκατό αυτό το έτος από 2,7 τοις εκατό προβλέψει πριν από τρεις μήνες.

Η αύξηση του ΑΕΠ επίσης να συρρικνωθεί σε 2,5 τοις εκατό το 2018 από προηγουμένως εκτιμηθεί σε 3,1 τοις εκατό, είπε η Επιτροπή.

Η κυβέρνηση ελπίζει ότι νομοθετεί τα νέα μέτρα μέχρι τις 18 Μαΐου, καί θα επιτρέπουν στους εταίρους της ζώνης του ευρώ να εγκρίνει τη συμφωνία, όταν θα συναντηθούν στις 22 Μαΐου και να απελευθερώσει μια νέα δόση των ταμείων διάσωσης.