Πολιτικά Καθεστώτα: Άνθρωποι συγκρίνοντας καί Αξιολογώντας τήν ζωή πού βιώνουν μέ αύτή τήν έλευθερία τών «πουλιών»

Τό Άνθρωποειδές Kim Jong-καλόγρια

******

BoukatiosReport

12 /07/2017

Πολιτικά Καθεστώτα: Άνθρωποι συγκρίνοντας καί Αξιολογώντας τήν ζωή πού βιώνουν μέ αύτή τήν έλευθερία τών «πουλιών»

«Αύτό πού συμβαίνει σέ χώρες όπου διέπονται άπό τήν άνέντιμη έβραιωκομμουνιστική πολιτική - όλοκληρωτικά καθεστώτα, είναι πολύ δύσκολο νά συλλάβει άνθρώπινος νούς.

Διότι οί άνθρωποι πού ζούν καί βιώνουν τίς άνήθικες πολιτικές τών δικτατόρων, όπως ό Kim Jong-μοναχή τής Βόρειας Κορέας, τού Maduro στήν Βενεζουέλα, άλλά καί σέ πολλά άκόμη Ρωσικά Κράτη, οί άνθρωποι βλέποντας τά πουλιά νά πετούν έλεύθερα συγκρίνονται μέ αύτά, καί μέ κίνδυνο τής ζωής τους δραπετεύουν όμαδικά πρός συνάντηση τής έλευθερίας».

Σάς παραθέτω σχετικό άρθρο:

Με NICOLE Stinson 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: 4:20, Τετ, 12 Ιουλίου 2017 | UPDATED: 5:36, Τετ, 12, Ιουλίου του 2017

Ο αριθμός των αποστατών από τη Βόρεια Κορέα έχει μειωθεί σημαντικά τους τελευταίους έξι μήνες άφού το καθεστώς του Kim Jong-un έχει κάνει πιό αύστηρά τά μέτρα τών συνόρων.

Μόνο 593 αποστάτες από το Βορρά έχουν εισέλθει Νότια Κορέα από τον Ιανουάριο, η οποία είναι 20,8 τοις εκατό μείωση από την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία από το Υπουργείο Ενοποίησης της Σεούλ.

Ένας αξιωματούχος του υπουργείου δήλωσε: «σφιγμένα μέτρα τής [Πιονγιάνγκ] επί του πληθυσμού και η ενίσχυση των συνοριακών ελέγχων προσθέσει στους κινδύνους για τους πιθανούς αποστάτες για να κάνει το μεγάλο βήμα πρός τήν έλευθερία» Τά

Η αποστρατικοποιημένη ζώνη (DMZ) διαίρεση της Βόρειας Κορέας από το Νότο είναι μιά από τα πιο βαριά οχυρωμένα μέρη του κόσμου.

Οι περισσότεροι αποστάτες πού έχουν ξεφύγει πρώτα μέσω της Κίνας, όπου κινδυνεύουν να επαναπατριστούν και τιμωρούνται βάναυσα αν συλληφθούν, και στη συνέχεια σε μια τρίτη χώρα πριν από το ταξίδι προς το Νότο.

Τό Ινστιτούτο τής Κορέας για την Εθνική Ενοποίηση ανέφερε σε έκθεσή του ότι από τα τέλη του 2015 η Βόρεια έχει ενισχυσει τούς συνοριακούς ελέγχους.

Περιφράξεις μέ ύψηλής τάσης ηλεκτρικό λενε πληροφορίες, έχουν εγκατασταθεί κατά μήκος του ποταμού Tumen που αποτελεί σύνορά της με την Κίνα.

Η πλειοψηφία των αποστατών είναι γυναίκες, έως και 85 τοις εκατό, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, όπως της Βόρειας Κορέας άνδρες που προσπαθούν να φύγουν είναι πιο πιθανό να πιαστεί αφού προσδιορίζονται ως λείπουν από μονάδες εργασίας τους.

Συνολικά 30.805 Βορειοκορεάτες έχουν διαφύγει στην Νότια με πολλούς από αυτούς αφήνοντας κατά τα χρόνια της πείνας της δεκαετίας του 1990.

Τα τελευταία στοιχεία έρχονται καθώς οι εντάσεις συνεχίζουν να κλιμακώνονται μεταξύ της Βόρειας Κορέας και της Δύσης με σχεδόν 50 χώρες και την παγκόσμια οργάνωση δημοσίως καταδικάζει τελευταία δοκιμή πυραύλου Κιμ Γιονγκ -ουν του. 
____________________________________________ 
 
«Τα κράτη της Μέσης Ιδρυτής: 
Υπουργείο Εξωτερικών ΤΩΝ ΗΠΑ 
Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (IP)» 
Πήγαινε στο προφίλ του Σπυρίδωνα Liar 
Σπυρίδων Liar 
 
Μέσης μέλος Απριλίου 2017

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Σπυρίδων Liar’s story.