ΠΟΛΙΤΙΚΗ:

******

BoukatiosReport

26 /07/2017

ΠΟΛΙΤΙΚΗ:

Η πηγή και η προέλευση της σοσιαλδημοκρατικής πολιτικής προέρχεται από μια παλαιά δοκιμασμένη, απογοητευμένη συνταγή του εβραϊκού αριστερού, η οποία προσπαθεί μέσω της ανόητης και ανήθικης προπαγάνδας να διανοίξει και να διαμορφώσει τις κοινωνικές πολιτικές συνειδήσεις των πολιτών και να παρασύρει τους σε μια αβέβαιη μελλοντική, Αύτη ή εικονική πολιτική πνεύει την ολίσθηση. 
____________________________________________ 
 
«Τα κράτη της Μέσης Ιδρυτής: 
Υπουργείο Εξωτερικών ΤΩΝ ΗΠΑ 
Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (IP)» 
Πήγαινε στο προφίλ του Σπυρίδωνα Liar 
Σπυρίδων Liar 
 
Μέσης μέλος Απριλίου 2017