Τά κατοικίδια δίποδα καί τετράποδα μέ τήν βοήθεια τής έπιστήμης εύκολα μετατρέπονται σέ ρόλο κατάσκοπου

******

BoukatiosReport

2 9 /04/2017

Η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA) καί όχι μόνο χρησιμοποιεί στό έπακρον τήν τεχνολογία έμφυτευμάτων μετατρέποντας διάφορα Γήινα όντα σε μυστικές συσκευές ακρόασης, μαγνητοσκόπησης, κ.λ.π. αποκαλύπτουν συγκλονιστικά έγγραφα.

Κατά τη διάρκεια του ύψους του Ψυχρού Πολέμου η CIA επινόησε «το Project Acoustic Kitty» για να πάρει τα μυστικά από τους Σοβιετικούς.

Αταξινόμητα έγγραφα αποκαλύπτουν ότι σέ πολλά άτυχα αιλουροειδή τοποθετήθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές.

Κοστολόγηση ένα μάτι-πότισμα 10 εκατομμύρια £, που αναπτύχθηκε σε διάστημα πέντε ετών στη δεκαετία του 1960, ένα εμπιστευτικών πληροφοριών CIA χαρακτήρισε το έργο ως «φρικιαστικό».

Οι κτηνίατροι λέγεται ότι έχουν λειτουργήσει για να ταιριάξουν στά αιλουροειδές τόν άνάλογο εξοπλισμό.

Συγκλονιστικές εικόνες πού δείχνουν νέους Ρώσους νά προετοιμάζεται για πόλεμο

Ή ουρά τών αιλουροειδών ήταν εφοδιασμένο με ένα σύρμα να ενεργεί ως κεραία, με αυτό ταξιδεύει μέχρι σπονδυλική στήλη της σύνδεσης αα μικρόφωνο εμφυτεύονται σε αυτό αυτί ενώ μια μπαταρία ράφτηκε στο στήθος.

Η υπηρεσία πληροφοριών σκέφτηκε γάτες ήταν οι ιδανικοί στόχοι για να κατασκοπεύει τους σοβιετική τους εχθρούς, καθώς κινούνται γύρω από σχετικά απαρατήρητη και να καθίσει στο περβάζι του παραθύρου snap σκούρο παγκάκια, πιθανώς κοντά αξιωματούχοι.

CIA αποχαρακτηρισμένα έγγραφα

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.