Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ: αιτήσεις ΤΩΡΑ Δέχεται ΓΙΑ 
 
Ξένες ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Διπλωματικού Κουριέρς

******

BoukatiosReport

22 /06/2017

Αυτή ΣΤΙΓΜΗ ΤΗ Δέχεται αιτήσεις ΓΙΑ ΤΗΝ Εξωτερική ΥΠΗΡΕΣΙΑ Διπλωματικού Courier θέσεις.

Ταχυδρόμοι ΟΙ Διπλωματικοί που απαιτούνται ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ συνοδεία Της διπλωματικής σακουλάκια που περιέχουν ταξινομούνται ΚΑΙ ευαίσθητου Υλικού ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΗΠΑ διπλωματικών αποστολών ΣΤΟ Εξωτερικό ΚΑΙ Το Υπουργείο Εξωτερικών ΤΩΝ ΗΠΑ.

Πιθανοί την ΟΛΟΙ ΟΙ υποψήφιοι ΕΙΝΑΙ έντονα καλούνται ΝΑ διαβάσουν Ολόκληρη ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ κενής Θέσης ΓΙΑ ΝΑ εξασφαλιστεί Οτι πληρούν όλες τις απαιτήσεις ΓΙΑ ΤΗ Θέση αυτή πριν Από ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Όταν είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε την ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής αιτήσεων , επισκεφτείτε ΤΗΝ Εξωτερική ΥΠΗΡΕΣΙΑ Διπλωματικού Courier κενές θέσεις στην USAJOBS . Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται είναι η 27η Ιουνίου 2017.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πολίτες των ΗΠΑ, τουλάχιστον 20 ετών για να εφαρμόσει και τουλάχιστον 21 ετών για να διοριστεί. Σύμφωνα με το νόμο, όλοι οι υποψήφιοι καριέρα θα πρέπει να διοριστεί στην Υπηρεσία Εξωτερικής πριν από το μήνα κατά τον οποίο συμπληρώνουν ηλικία των 60 ετών, εκτός από την προτίμησή επιλέξιμες βετεράνους. Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να είναι διαθέσιμα για παγκόσμια υπηρεσία, και να είναι σε θέση να λάβει όλες τις απαιτούμενες την ασφάλεια, την ιατρική και την καταλληλότητα εκκαθαρίσεις.

Αν έχετε απορίες ή θέλετε να αναζητήσετε θέματα ενδιαφέροντος , επισκεφθείτε Το παρακαλούμε Twenty Twenty Φόρουμ Το το η Ερωτήσεις ΣΕ careers.state.gov .

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας σε μια καριέρα με το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.

____________________________________________ 
 
«Τα κράτη της Μέσης Ιδρυτής: 
Υπουργείο Εξωτερικών ΤΩΝ ΗΠΑ 
Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (IP)» 
Πήγαινε στο προφίλ του Σπυρίδωνα Liar 
Σπυρίδων Liar 
 
Μέσης μέλος Απριλίου 2017

Like what you read? Give Σπυρίδων Λιάρος a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.