Ό Donald Trump ανακοίνωσε ότι δίνει στήν δημοσιότητα τά άρχεία JFK: 3.000 ταξινομημένα, διαβαθμισμένα έγγραφα για τη δολοφονία του Προέδρου John F. Kennedy.

******

BoukatiosReport

21/10/2017

Ό Donald Trump ανακοίνωσε ότι δίνει στήν δημοσιότητα τά άρχεία JFK: 3.000 ταξινομημένα, διαβαθμισμένα έγγραφα για τη δολοφονία του Προέδρου John F. Kennedy.

Τώρα πλέον είναι φανερό γιατί οί άνέντιμοι πρώην πρόεδροι Barack Obama and George Bush blame κατηγορούν τόν Donald Trump.
 Αύτό πού έχει σημασία είναι ότι ή ραδιούργα έβραιωσοσιαλδημοκρατική πολιτική παγκοσμίως πνέει τά λοίσθια.

From Rembece Pinnacle

Ο κόσμος περίμένε αυτό εδώ και δεκαετίες

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ διέκοψε την είδηση ​​ότι τα αρχεία θα αποχαρακτηριστούν μέσω του Twitter.

Είπε: «Με την επιφύλαξη της παραλαβής περαιτέρω πληροφοριών, θα επιτρέψω, ως Πρόεδρος, να παραμείνουν ανοιχτοί οι μακρά αποκλεισμένοι και ταξινομημένοι JFK FILES».

Περισσότεροι από 3.000 έγγραφα που δεν έχουν δει μέχρι τώρα είναι έτοιμα να κυκλοφορήσουν την επόμενη εβδομάδα. Συνολικά εκατοντάδες χιλιάδες προηγούμενα ταξινομημένες σελίδες θα είναι διαθέσιμες στο κοινό.

Τα αρχεία θα εξετάσουν προσεχώς το 1963 γυρίσματα του Προέδρου John F. Kennedy καθώς οδήγησε σε ένα ανοιχτό κορυφαίο αυτοκίνητο μέσω του Ντάλας του Τέξας.

Η δολοφονία έχει διαρκέσει πολύ καιρό για θεωρητικούς συνωμοσίας, οι οποίοι κατηγόρησαν τους εχθρούς στην αμερικανική κυβέρνηση και την μυστική υπηρεσία για να σχεδιάσουν εναντίον του JFK και στη συνέχεια να καλύψουν το θάνατό του.

Αναμένεται ότι η απελευθέρωση αυτών των βασικών εγγράφων θα κάνει ήσυχους συνεισηγητές.

Τα περισσότερα έγγραφα καταρτίστηκαν τη δεκαετία του 1960 και του 1970, λίγο μετά τη δολοφονία του 1963, ωστόσο υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις.

Ωστόσο, ορισμένοι από τους φακέλους δημιουργήθηκαν δεκαετίες μετά το ιστορικό γεγονός, τη δεκαετία του 1990.

Υπήρξαν ανησυχίες ότι ορισμένα από αυτά θα μπορούσαν να αποκαλύψουν αρκετά πρόσφατες αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών και επιβολής του νόμου, και αναμενόταν ότι θα υπόκεινται σε μερική απελευθέρωση με ορισμένους τομείς επεξεργασμένους. Ειδικότερα, θα μπορούσαν να αποκαλύψουν τα ονόματα των παραγόντων της CIA που εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται στις μυστικές υπηρεσίες.

Ωστόσο, ο Πρόεδρος Trump είναι σαφώς ικανοποιημένος ότι αυτό δεν θα αποτελέσει ανησυχία και όλα τα έγγραφα θα κυκλοφορήσουν τώρα πλήρως.

Δεν είναι γνωστό ποια είναι τα σχέδια του Προέδρου για τους φακέλους.

Ο Πρόεδρος Trump συνδέθηκε προηγουμένως με τη δολοφονία του JFK όταν ισχυρίστηκε οικογενειακούς δεσμούς μεταξύ του πατέρα του τότε αντιπάλου του Ted Cruz και του δολοφόνου JFK Lee Harvey Oswald. Η έννοια απορρίφθηκε έντονα από τον γερουσιαστή Κρουζ και την οικογένειά του.
____________________________________________
“States of the Middle Founder:
US Department of State
World Intellectual Property Organization (IP) »
Go to the profile of Spyridon Liar
Spyridon Liar
 
Middle member 2017

Like what you read? Give Σπυρίδων Λιάρος a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.