Ύπουργείο Έξωτερικών ΗΠΑ «Τό θέμα έχουμε πάρει στα σοβαρά» ή της CIA εγκαινιάζει μιά ομάδα εργασίας για την αντιμετώπιση τού πολεμόχαρου τής Βόρειας Κορέας.

Διευθυντής της CIA Μάικ Pompeo

******

BoukatiosReport

1 2 /05/2017

«Ό αίμοσταγής έβραιωκομουνιστής δικτάτορας τής Β. Κορέας Kim Jong-Un μάλλον θά έχει τήν τύχη τών δολοφονημένων άπό τόν ίδιο συγγενών του ».

«Τό θέμα έχουμε πάρει στα σοβαρά» ή της CIA εγκαινιάζει μιά ομάδα εργασίας για την αντιμετώπιση τού πολεμόχαρου τής Βόρειας Κορέας.

Η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών ανακοίνωσε ότι έχει δημιουργήσει γιά τήν Κορέα μιά αποστολή μέ Κέντρο ανταποκρινόμενο στις δράσεις του Kim Jong-Un.

Αξιωματικοί της μονάδας θα επικεντρωθούν σε συγκεκριμένες απειλές από το Βορρά, κυρίως «πυρηνικών και βαλλιστικών».

Ή ΗΠΑ έχουν στά χέρια τους στοιχεία λεπτομερών άποδεικτικών στοιχείων άπό πληροφοριοδότες τού ύπάρχοντος στρατιωτικού μηχανισμού τού Kim Jong-Un.

Άναλυτές τής CIA και αξιωματούχοι θα συνεργαστούν για να αντιμετωπίσουν την απειλή από την Πιονγιάνγκ και έχει δοθεί το πράσινο φως για να «αντλήσει το σύνολο των πόρων, τις δυνατότητες και τις αρχές του οργανισμού».

Μια δήλωση, δήλωσε: «Η νέα αποστολή άπό τό Κέντρο αντλεί από έμπειρα στελέχη από όλο τον οργανισμό και να τους ενσωματώνει σε μία οντότητα να προσφέρουν την τεχνογνωσία και τη δημιουργικότητά τους για να φέρουν εις βάρος του στόχου της Βόρειας Κορέας»

Στήν διοίκηση του Donald Trump θα παραδοθεί μία «κατάσταση εκθέσεις, εκθέσεις κατάσταση, Situation Reports, SitReps» (εκθέσεις κατάστασης) πρώην τής CIA ανώτερος αναλυτής Τζον Νίξον δήλωσε στο CNN.

Ο κ Νίξον είπε ότι υπάρχουν δεσμοί με τους Νοτιοκορεάτες γιά την δημιουργία της αποστολής πού είναι ένα νεύμα για να Trump στίς προτεραιότητες του πού είχαν αναγνωριστεί.

«Δεν είναι ένα εύκολο σύστημα για τη συλλογή πληροφοριών , ΑΛΛΑ 
ΘΑ χρησιμοποιήσουμε τις Πληροφοριες Από εκεί που Της Εχουμε ΠΑΡΕΙ. Είναι ένα σημάδι ότι, «Εντάξει παιδιά, θα πάμε να πάρουμε στα σοβαρά γι«αυτό».

«(Το κέντρο αυτό θα) δείχνουν τη διοίκηση ότι αυτό (το θέμα) θα είναι μπροστά και στο κέντρο.

Το κέντρο θα παρέχει επίσης αναφορές στον υπόλοιπο κόσμο.

Διευθυντής της CIA Μάικ Pompeo αποκάλυψε «σοβαρές απειλές» που προκύπτουν από τη Βόρεια Κορέα καί οδήγησε στη δημιουργία της μονάδας.

Μέση Ιδρυτής μέλος

Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ

Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (IP) »

Πήγαινε στο προφίλ του Σπυρίδων Liar

Σπυρίδων Liar

Μεσαία μέλος Απρίλιος 2017

Like what you read? Give Σπυρίδων Λιάρος a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.